Rovviltnemndene står på sitt: Vil skyte fire ulver til

Rovviltnemndene gjorde i dag et nytt vedtak om å øke fellingskvoten utenfor ulvesonen. – Helt uholdbart, mener Naturvernforbundet.

Jaktleder Arne Sveen og død ulv

ULVEJAKT: Jaktleder Arne Sveen ved en død ulv ved tidligere ulvejakt i Hedmark.

Foto: Knut Røsrud

Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Akershus og Oslo hadde én eneste sak til behandling på sitt møte på Hamar i dag: Klagebehandling av viltnemndenes vedtak om ny kvote og område for lisensfelling av ulv.

Et flertall på åtte av ti medlemmer stemte for å opprettholde vedtaket de gjorde 29. januar om at kvoten for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen skal utvides med fire dyr.

Det har tidligere vært en kvote på tolv ulver, som ble fylt tidlig i januar.

Saken går til Elvestuen

Saken ender nå hos Klima- og miljødepartementet, som skal fatte et endelig vedtak.

Ola Elvestuen

MILJØMINISTER: Ola Elvestuen, klima- og miljøministeren, skal gjøre det endelige vedtaket.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– De bør gjøre et vedtak ganske fort. Lisensperioden går ut mars og jakta pågår, sier leder Arnfinn Nergård for den regionale rovviltnemnda for Hedmark.

Flertallet i nemndene argumenterte med at det har vært økning i ulvebestanden utenfor ulvesonen. Det er dessuten skjedd nyetablering av ulvepar innenfor ulvesonen.

Nergård mener det må jaktes på sporsnø nå i vinter for å unngå tap under beitesesongen i sommer.

– Det er ingen enkel sak å ta ut ulv på barmark på sommerstid, vi så hvordan det gikk i fjor i Nord-Østerdalen der mange hundre sauer ble tatt, sier Nergård

– Fullstendig uholdbart

Reaksjonene blant ulvejaktmotstanderne er som vanlig sterke. De mener Rovviltnemndene ikke har mandat til å gjøre et slikt vedtak, noe nemnda er uenig i.

– Vi har skutt altfor mye ulv allerede i Norge. Svenskene sier nei til all jakt, mens i Norge skyter vi mer enn 30 dyr. Det er fullstendig uholdbart, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet til NRK.

Demonstrasjon mot ulvejakt i Oslo

DEMONSTRERTE: Motstandere av ulvejakt demonstrerte i Oslo tidligere i vinter.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det er kommet inn en rekke klager på vedtaket som ble gjort i møtet 29. januar.

Blant klagerne er Norges Bondelag, WWF, Naturvernforbundet, Rovviltets Røst, NOAH, Glomma skog, Norges Miljøvernforbund og flere privatpersoner.

Klagene går på at det ligger utenfor nemndenes mandat å vedta ny kvote, at vedtaket er i strid med tidligere vedtak, lover og fagråd eller at kvoten på fire dyr er for liten.

Tolga ulveangrep

SAUEKADAVER: Mange sauer ble tatt av ulv i Nord-Østerdalen sommeren 2018.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK