Hopp til innhold

Foreslår å skyte 28 ulver

To ulveflokker i ulvesona kan bli skutt i lisensjakta i vinter. Totalt er det foreslått felling av 28 ulver i Norge.

Ulv

TO HELE FLOKKER: Sekretariatet for rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark foreslår å ta ut to ulveflokker i ulvesona.

Foto: Ut i naturen / NRK

Det er rovviltnemnda i region 4 og 5, det vil si Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold som skal si ja eller nei til forslaget når de møtes 28. august. Uansett hva de vedtar er lederen for rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, Lise Hagen Rebbestad (H) forberedt på bråk.

Det vil være noen som mener 28 ulver er for mye og noen vil mene det er for lite, sier hun.

Selv mener hun innstillingen er forståelig ut fra både bestandsmålet som Stortinget har satt for ulv, og telling av ulv etter forrige lisensjakt.

Naturvernforbundet kommer til å påklage vedtaket hvis det går gjennom.

Ulvestammen er stabil

Rovviltnemndene er satt til å forvalte rovdyr ut fra hvor mange flertallet på Stortinget har bestemt at det skal være. De har satt den nasjonale målsettingen til 4-6 ynglinger av ulv. Den er nå nådd, derfor blir det foreslått at både ulveflokken i Kynnrareviret i Hedmark og Aurskog-reviret blir tatt ut.

De holder til i ulvesona, det vil si der ulven har fortrinn foran beitedyra.

I tillegg foreslås det lisensjakt på 12 ulver utenfor ulvesona. Det er der beitedyra har fortrinn.

I sommer er det skutt ulver i flere av disse områdene etter at det er gjort stor skade på saueflokker.

ulv skutt kvamsfjellet

SKADEFELLING: Denne ulven ble skutt i Kvamsfjellet i mai i år. Flere ulver er felt i sommer etter store skader i beiteprioriterte områder.

Foto: Statens naturoppsyn

En annen omstridt ulveflokk i Deisjøreviret ligger holder til nordvest i ulvesonen, og omfatter også noen arealer utenfor sonen, i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner. Sekretariatet foreslår at det ikke blir lisensfelling i det området.

Jeg mener innstillingen som er foreslått er forståelig ut fra hva Stortingsflertallet har sagt og situasjonen for den skandinaviske ulvestammen, sier leder i rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold Lise Hagen Rebbestad.

Men hun kan likevel ikke si hva hun tror blir utfallet når nemnda behandler saken 28. august.

Overraska over at vil ta ut flokker

Vedtakene i rovviltnemndene har flere ganger blitt forsøkt stanset av miljøorganisasjoner. Da rovviltnemndene i region 4 og 5 gjorde vedtak om lisensfelling i fjor høst ble det påklaget, og saken havnet på bordet til miljøvernministeren.

I januar sa miljøministeren ja til å felle 26 ulver utenfor ulvesona i tillegg til ulveflokken i Letjennareviret i Østerdalen.

Men han sa nei til å ta ut to av de tre flokkene innenfor ulvesona som nemndene hadde foreslått.

Arnodd Håpnes

UFORSTÅELIG: Arnodd Håpenes i Naturvernforbundet forstår ikke hvorfor det foreslås å ta ut ulveflokker innenfor ulvesona.

Foto: Naturvernforbundet

Jeg er overraska over at det nok en gang blir foreslått å ta ut flokker innenfor ulvesona, sier Arnodd Håpenes i Naturvernforbundet.

Han synes det er rart at det skal skytes ut stabile flokker der det er brukt millioner av kroner på forebygging og der folk har blitt vant med å leve med dem.

Vi aksepterer til en viss grad at det tas ut dyr utenfor ulvesona der det er store skader på beitedyr. Men det er skutt mange ulver nå bare i sommer og i forrige lisensjakt, sier Håpenes.

Han frykter at når saken behandles av rovviltnemndene kommer de til å øke antallet ulver som skal kunne tas ut med mer enn de 28 sekretariatet har foreslått. Uansett kommer Naturvernforbundet til å påklage vedtaket så lenge det er snakk om å ta ut flokker innenfor ulvesona.

Flere saker fra Innlandet

Hundeangrep brumunddal

Hundeangrepet i Ringsaker: Rottweileren er avlivet

bier og honning på brett fra bikube i Skien

Kan bli lite honning i sommer