Riksvei 4 stengt ved Lygna

Riksvei 4 i Lygna er ifølge Vegtrafikksentralen øst stengt i begge retninger på grunn av berging av et vogntog. Både bergingsbil og politiet er på stedet. Det er uvisst hvor lang tid det vil ta. Personbiler vil tidvis bli dirigert forbi.