Dette bildet reagerer WWF-advokat på

Verdens Naturfonds advokat reagerer på at lederen av lisensjakta i Hedmark fronter at han ikke ønsker ulv i Norge. – Vi bor i et demokrati og jeg respekterer loven, sier jaktlederen.

Arne Sveen

LA UT BILDE: Jaktleder Arne Sveen postet dette bildet på Facebook den 10.februar i år, da lisensjakta pågikk.

Foto: Privat

WWF har gått til sak mot staten som de mener bryter både norsk lov og internasjonale konvensjoner. De mener at vinterens lisensfelling av ulv var så høy at den truer en allerede kritisk truet rase, og at ulven kan bli utryddet i Norge om dette fortsetter. 28 ulver ble felt.

– Uheldig kobling

Ea Herstad, Carl Philip Fleischer

ULOVLIG: Prosessfullmektig for WWF, Ea Herstad mener den store økninga i lisensfelling fører til mer ulovlig jakt. Her med medadvokat Carl Philip Fleischer.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

I sitt innledningsforedrag i retten gikk prosessfullmektig for WWF, Ea Herstad, også ut mot lisensfellinga som lokale jegere utfører.

– Mer felling av ulv skaper aksept for, og gir mer ulovlig jakt, sa Herstad.

Hun mener at ulven dermed utsettes for et dobbelt press. Mer nedskyting skaper mindre respekt for forvaltninga.

Herstad reagerer også på at lederen i fellingslaget i Hedmark, Arne Sveen, la ut et bilde av seg sjøl på Facebook der det sto nullvisjon.

– Det er en uheldig kobling at en jaktleder fronter at han ønsker ulven utryddet, mente Herstad.

Arne Sveen med død ulv

REAGERER: WWFs advokat reagerer på at Arne Sveen ikke ønsker ulv i Norge og samtidig leder lisensjakta.

Foto: Knut Røsrud

Hun ønsket ikke å utdype påstandene ovenfor NRK onsdag, men presiserer at hun ikke har hevdet at Sveen har jakta ulovlig.

Lever i demokrati

Arne Sveen avviser kritikken fullstendig:

– Vi lever nå i et demokrati med full åpenhet og talefrihet for alle meninger. Min personlige mening er at jeg klarer meg veldig godt uten ulv i Norge. Men samtidig respekterer jeg lovene Stortinget fastsetter. Stortinget har sagt vi skal ha ulv i Norge. Jeg er uenig i antallet, men er veldig godt skikket til å være med å forvalte den ulvestammen Stortinget har fastsatt, sier Sveen.

Sveen mener det er helt feil at lisensjakta fører til mer ulovlig jakt.

– Gjennom lisensjakta får folk respekt for demokratiet. De ser at forvaltninga fungerer, og at uttaket av ulv skjer slik lovgiverne har bestemt, sier Sveen.

Han mener jakt utført effektivt, sikkert og etisk forsvarlig av lokale jegere skaper oppslutning om lover og regler.

Han mener at en fjerning av dagens lisensjakt slik den har fungert i vinter, vil føre til mer illegal jakt og at folk tar loven i egne hender.

Han er heller ikke enig i at lisensjakta ikke er treffsikker nok ved at genetisk viktig ulv står i fare for å ikke ble oppdaget.

– Da vi tok ut de to flokkene i vinter (Julussa og Osdalen red. anm.) så visste forskerne 100 prosent sikkert hvilke gentiske dyr som var i de to flokkene. Det som kan gi en feilprosent her, er at departementet bruker for lang tid i etterkant til å gi tilleggskvoter, slik at genetisk viktig ulv kan trekke inn. Derfor må tilleggsuttaket komme umidelbart etter at en vet det er igjen ulver i flokkene, sier Sveen.