Bjørn skutt ved hjelp av hund

TOLGA: Få timer etter at bjørnen kom tilbake til sauekadaveret fredag, ble den skutt av det lokale skadefellingslaget. Trente elghunder bidro til den raske fellinga. En trening ­dyrevernsorganisasjoner reagerer sterkt på.

Hannbjørn ble skutt i Tolga 14. august ligger død på en stein med elghund ved siden av.

HANNBJØRN: Den 105 kilo tunge hannbjørnen ble skutt ved hjelp av tre elghunder som er trent til å bidra i felling av skadedyr.

Foto: Skadefellingslaget i Nord-Østerdal RovNO

I sommer har flere sauer blitt drept av bjørn i Nord-Østerdalsregionen i såkalt beiteprioriterte områder. Det ble derfor gitt fellingstillatelse på bjørn i Tolga.

Skadefellingslaget plasserte et viltkamera ved et av kadavrene. Ved midnatt natt til fredag 14. august så de at bjørnen var tilbake. Medlemmer av fellingslaget ble vekket, og de dro ut med en sporhund og to elghunder som kan slippes løs for å finne bjørnen når de nærmer seg. Få timer etter ble bjørnen skutt.

– For å kunne drive effektiv skadefelling må vi bruke hund og ha den løs for å få bjørnen i los, sier leder i skadefellingslagene i Nord-Østerdal Jo Esten Trøan.

Jo Esten Trøan

VIKTIG: Leder av skadefellingslagene i Nord-Østerdal, Jo Esten Trøan, sier trening av hunder er avgjørende for en effektiv skadefelling.

De vil ha mulighet til å trene hundene ved å legge ut åte og slippe hunder løs på bjørn for at felling skal kunne gå raskt.

Det har Fylkesmannen i Innlandet i sommer sagt ja til, men dyrevernsorganisasjonen NOAH mener det kan stresse bjørnen til døde.

Stor påkjenning for bjørnen

NOAH har påklaget vedtaket til Fylkesmannen i Innlandet som har sagt ja til at skadefellingslaget kan bruke åte og slippe hundene sine løs for å finne bjørn under trening.

– Vi mener det er stor risiko for å gi bjørnen alvorlig stress og lidelse hvis man skal trene på åte med løse hunder, sier Siri Martinsen i NOAH.

Hun sier hun har sett forskning på at det å trene løse hunder på bjørn, slik man gjør i Sverige, fører til alvorlige senvirkninger.

Siri Martinsen, NOAH

SNIKINNFØRING: Siri Martinsen og NOAH mener tillatelse til treningsmetoden for skadefellingslagene er første steg mot mer trening av løshunder mot rovdyr.

Foto: Robert Hansen / NRK

Det kan i ytterste konsekvens føre til at bjørnen blir så påvirket fysiologisk at den risikerer å dø, sier hun.

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Innlandet, Ståle Sørensen, sier det er gjort flere målinger på biologiske faktorer hos radiomerka bjørner ved slipp av hund.

– De viser at den blir stressa der og da og får høyere hjerteaktivitet og bevegelse, men ikke slik at det påvirker dyret uheldig etterpå, sier han.

Han sier det handler om en begrensa tidsperiode at hunden skal lære seg å følge bjørnen i noen hundre meter.

Snikinnføring av å bruke løshund mot rovdyr

Vedtaket til Fylkesmannen i Innlandet handler kun om trening for skadefellingslaget som av staten blir satt til å ta ut skadedyr. Men NOAH frykter at det vil føre til en snikinnføring av trening av løshunder til lisensjakt.

Det er kritikkverdig at man bruker skadefelling som en brekkstang for mer og mer uetiske jaktmetoder i Norge og det til og med på truede rovdyr, sier Siri Martinsen.

Hun sier at Miljødirektoratet har sagt nei til å gi frislipp på den type trening og mener det er en grunn til at dette egentlig er forbudt i Norge.

Ståle Sørensen hos Fylkesmannen i Innlandet sier vedtaket gjelder de lokale skadefellingslagene og det vil være et veldig begrensa antall forsøk hvert år.

Jeg mener dette er langt unna å være en snikinnføring av ting som gjøres i forbindelse med vanlig lisensfelling, sier Sørensen.

Blir mer effektive uttak

Fellinga av hannbjørnen på 105 kilo på Tolga fredag morgen skjedde i løpet av få timer. Fellingsleder Jo Esten Trøan mener det viser hvor viktig det er å ha trente hunder når det blir gjort vedtak om felling av rovdyr.

Han presiserer at det ikke handler om jakt, men å felle et dyr som staten mener gjør for stor skade i et beiteprioritert område.

De må ha gode tilgjengelige hunder til det derfor har vi ment at dette er et nødvendig virkemiddel, sier Ståle Sørensen hos Fylkesmannen i Innlandet.

Fylkesmannen vil likevel behandle vedtaket på nytt siden NOAH har klaget på det. Og hvis de opprettholder vedtaket kommer NOAH til å påklage det videre til Miljødirektoratet.