Privat pengeforbruk nær halvert

Privatforbruket ble nesten halvert da Norge ble nedstengt i mars, viser en oversikt over korttransaksjoner for 200 000 privatkunder i Sparebank1 Østlandet. Pengebruken stupte for reiser, hotell og restaurantbesøk, men vi kjøpte mer mat og byggevarer.