Penger til firefelt til Biri

Regjeringen vil videreføre de store veg- og jernbaneprosjektene i innlandet. Planlegging av firefelts E6 til Biri fortsetter.

Flyfoto Strandlykkja E6 nord for Minnesund

NY E6: I juni neste år åpner den siste delen av den 22 kilometer lange strekningen med firefelts E6 veg mellom Minnesund og Labbdalen i Stange.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I Regjeringens forslag til Statsbudsjett er det satt av midler til planlegging av prosjektet for videreføring av E6 fra Kolomoen i Hedmark til Biri i Oppland.

– Dette er i tråd med den planen vi har. Vi kan fortsette planleggingen. Noen byggestart var ikke aktuelt nå uansett. Teoretisk sett kan vi starte bygging i 2016-2017, sier Svein Rød, prosjektdirektør i Statens vegvesen.

Uavklart når det blir byggestart

E6 Biri

SATSER VIDERE: Den storstilte utbyggingen av motorveger og jernbane på det indre Østlandet fortsetter. Byggingen av firefelts E6 forbi Hamar kan trolig starte i 2016 eller 2017.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det settes av 1,2 milliarder kroner til sluttføring av prosjektet som er i sluttfasen lenger sør, den 22 kilometer lange strekningen fra Minnesund til Labbdalen i Stange. Denne strekningen skal stå klar i juni neste år.

Etter det blir det byggestopp i et par år.

– Teoretisk sett kan vi starte bygging lenger nordover i 2016-2017, sier Svein Rød.

– Når kan det bli firefelts E6 helt fram til Biri?

– Det kan jeg ikke svare på nå.

Med pengene til videre planlegging kan reguleringen av den mest kontroversielle delen av den nye E6-trasseen, gjennom våtmarksområdet Åkersvika ved Hamar, sluttføres.

Regjeringa skriver i budsjettet at det planlegges å kompensere for inngrep ved å etablere nye verneområder som erstatning for de som går tapt med utbyggingen av E6.

Jernbaneutbygging fortsetter

Av nye tiltak innenfor jernbane, er satsing på å bedre strømforsyningen på Gjøvikbanen og sikring av Dovrebanen mot ekstremvær. NSB får 15 nye tog som i hovedsak skal settes inn på strekninga Skien-Lillehammer.

Planleggingen av InterCity-utbygging på Østlandet fortsetter, og en halv milliard er satt av til dette. Ambisjonen om dobbeltspor til Hamar innen 2024 og Lillehammer innen 2030 gjentas.

– Dette er et rekordhøyt budsjett for jernbanen, og det er vi glad for, sier kommunikasjonssjef i Jernbaneverket, Kjell Bakken.

Han viser spesielt til at de får sluttført utbyggingen ved Mjøsa mellom Minnesund og Stange.

– Vi er litt mer bekymret for vedlikeholdet av den gamle banen mellom Lillehammer og Minnesund. Vi skulle gjerne ha hatt mer for å fornye stikkrenner, blant annet. Det handler om å gjøre banen mer robust mot flom og solslyng, sier Bakken.

Øker vegbudsjettet

Bilkø

TO FELT BLIR TIL FIRE: Regjeringen satser på firefelts veg både på E6 i Hedmark og Rv4 på Hadeland.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til samferdsel med 5 milliarder til 55 milliarder kroner. Bevilgningene til vegsektoren øker med 12,4 prosent.

– I det store videreføres den store satsingen på veg i hele regionen, både med økte midler til vedlikehold og høy aktivitet på investeringer, sier Per Morten Lund, regionvegsjef i Statens vegvesen Region Øst.

Av andre prosjekter som videreføres i Hedmark og Oppland er:

  • E16 i Valdres. Her blir det trolig byggestart i Bagnskleiva neste år.
  • Riksveg 3 i Elverum. Her skal strekningen Ommangsvollen- Grundset planlegges med en privat aktør som ansvarlig (OPS-prosjekt).
  • E16 Kongsvinger- Slomarka. Utbyggingen fortsetter.
  • E6-utbyggingen i Gudbrandsdalen fortsetter som planlagt.
  • Riksveg 4 på Hadeland. Byggingen av firefelts veg mellom Lunner og Jaren fortsetter, med tunnell øst for Gran.

I helga kom det fram at regjeringa legger opp til en kraftig økning i fylkenes mulighet til å låne penger til fylkesvegene. De vil utvide den såkalte rentekompensasjonsordningen, noe som betyr 183 millioner kroner for Hedmark og 155 millioner kroner for Oppland. Renteutgiftene de sparer er på henholdsvis på 11,7 og 9,4 millioner kroner.

Men fylkesordfører Gro Lundby (Ap) i Oppland var lunken i sin mottakelse av nyheten, og sa at det er grenser for hvor mye lån fylket kan ta opp.