Øygard frikjent og dømt

Rune Øygard ble frikjent på det alvorligste punktet i tiltalen,nemlig om overgrep mot jenta før hun fylte 14 år. Men han ble dømt for overgrep mot henne etter at hun fylte 14 år.

Øygard

Rune Øygard ble frikjent på det mest alvorlige punktet.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Øygard ble dermed frikjent på det mest alvorlige punktet i tiltalen, nemlig om han forgrep seg mot jenta på hytta på Kråkenes. Det var før hun fylte 14 år. Jenta var 13 år på dette tidspunktet. Hadde han blitt kjent skyldig på dette punktet, ville det betydd flere år i fengsel.

Fagdommerne hadde ingen innsigelser mot kjennelsen, dermed blir det prosedyrer om straffeutmåling i morgen.

Kjennelsen leses opp

Juryens ordfører Bjarte Holm leste opp kjennelsen.

Fornøyd bistandsadvokat

Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal sier hun er fornøyd med dommen, men at hun hadde håpet at juryen ville svare ja på begge punktene.

– Dette har vært en pinefull dag for henne. Vi har ikke fått snakket om det ennå, men det viktigste for min klient er at hun ble trodd, sier Hjortdal.

Likevel sier Braathen Hjortdal at hun må ta innover seg at hun ikke ble trodd på det alvorligste punktet i tiltalen, eller at det ikke var nok stemmer til en fellende kjennelse.

– Her har vel tvilen kommet tiltalte til gode, og det er vel denne posten det har vært mest tvil om, sier Braathen Hjortdal.

Braathen sier dette om konsekvensene for erstatningskravet:

– Det må jeg kikke litt på. Men jeg har skrevet inntil 260.000, så må det justeres i forhold til det han nå domfelles på.

Fikk blomster

Den fornærmede jenta fikk i dag blomster da hun var på vei ut av retten. Den ene buketten var fra en støttegruppe til jenta på Facebook og den andre fra en privatperson.

(Artikkelen fortsetter etter bildet)

Blomster jenta

Den fornærmede jenta fikk blomster da hun kom ut av tingretten.

Foto: Olav Døvik / NRK

Får betydning for straffen

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter sier at denne kjennelsen vil få betydning for straffeutmålingen, fordi han ble frikjent på det alvorligste punktet. Men han understreker at det er for tidlig å si hva han vil mene om straffen.

Han vil ikke mene noe om kjennelsen:

– Jeg har ingen annen reaksjon enn at vi har fått et nei-svar på det ene spørsmålet og et ja på det andre, sier aktor Thorbjørn Klundseter.

Han understreker at påtalemyndigheten verken vinner eller taper saker.

Klundseter sier det også er for tidlig å si om han vil anke kjennelsen.

– Jenta har løyet før

I sin prosedyre i går la forsvarer Mette Yvonne Larsen vekt på å svekke jentas troverdighet. Hun sa at juryen ikke kan dømme Rune Øygard for umoral, selv om han kan ha vært følelsesmessig revet med.

– Dette er ikke en kamp mellom jenta og Rune Øygard, hvem som vinner av de, sa forsvarer Mette Yvonne Larsen i sin avslutningsprosedyre.

Aktor Thorbjørn Klundseter la på sin side vekt på at Skype-samtalene beviser overgrep.

Han fortalte juryen i går at han er overbevist om at Rune Øygard og fornærmede hadde et seksuelt forhold på grunn av innholdet i Skype-samtalene og i tekstmeldingene.

Fire år i tingretten

I Sør-Gudbrandsdal tingrett ble Rune Øygard dømt til fire års fengsel.

– Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har gjennomført over 50 samleier med fornærmede. I tillegg kommer andre overgrep, som beføling, sa fagdommer Torunn Elise Kvisberg i sin utdyping om rettens vurderinger og la unådig til:

– Han gjennomførte samleiene med viten og vilje. Han visste hva han gjorde og han visste hvor gammel fornærmede var.

Flere saker fra Innlandet