Treneren fratatt kongelig heder

Den overgrepsdømte treneren i Engerdal er fratatt utmerkelsen Kongens Fortjenstmedalje, som han mottok i 2007. For ofrene er det en lettelse.

Den overgrepsdømte treneren var i mottakelse hos Kong Harald i 2008 i forbindelse med at han mottok Kongens Fortjenstmedalje

HOS KONGEN: Den overgrepsdømte treneren var i mottakelse hos Kong Harald i 2008 i forbindelse med at han mottok Kongens Fortjenstmedalje.

Foto: Scanpix

I 2018 sørget Tor Solbakken for at treneren ble anmeldt for seksuelle overgrep.

Politiet startet etterforskning. De fatta raskt mistanke om at treneren hadde misbrukt langt flere.

I tillegg ble han mistenkt for å ha utnyttet noen av de 40 mindreårige asylsøkerne han var verge for. Han ble ikke tiltalt eller dømt for det, sjøl om mistanken fortsatt er der.

Treneren var en levende legende. Statusen er sterkt falma etter at det ble klart at han har misbrukt minst åtte av talentene han hadde ansvar for.

Det var vondt for dem da overgriperen ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje.

– Jeg syntes det var blodig urettferdig. Men jeg klarte jo ikke å gjøre noe med det, sier Solbakken.

I over 40 år forgrep treneren seg på en rekke unge idrettsutøvere, noen av dem ikke eldre enn 14 år gamle.

Treneren: – Mest vellykka kulturelle prosjektet

Den nå snart 80 år gamle mannen var trener, leder og altmuligmann i friidrettsklubben Ren-Eng i over 40 år.

I tillegg var han kultursjef i Engerdal, og verge for mindreårige asylsøkere på mottaket på Drevsjø.

Sladdet bilde av treneren som begikk overgrep mot flere gutter i idrettslaget RenEng.

TRENER OG OVERGRIPER: Treneren følger med utøverne under et løp på 90-tallet.

Foto: NRK

Treneren var klar på at idrettsklubben han bygde var en suksesshistorie:

– Jeg påstår at Ren-Eng er det mest vellykka regionale prosjektet i Østerdalen, og det har jo vart i snart 30 år, sa han til NRK i 1999.

I 2007 ble han tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sin innsats i idretts- og kulturlivet.

11 år seinere ble treneren avslørt. Han ble til slutt sikta for å ha misbrukt åtte av guttene han trente.

Sju av sakene var forelda. Da han møtte i retten var han tiltalt for overgrep mot én ung mann i 2011. Ildsjelen ble dømt til ett år og to måneders fengsel, en dom han nå soner.

Trenerens navn sletta

Treneren har nå også tapt sin største formelle status, Kongens Fortjenstmedalje.

Fire tidligere idrettsutøvere fant sammen etter overgrep fra treneren.

- VINNERE: Dag Olav, Tor, Nicklas og Jan Ole ble misbrukt, men ser det som en seier at overgriperen ble fratatt Kongens heder.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

De fire vitnene Tor Solbakken, Nicklas Aleryd, Dag Olav Åse og Jan Ole Johnsgård, var letta da NRK kunne opplyse at medaljen er trukket tilbake.

For dem er det en oppreisning.

Overgrepsofferet Patrik Sjøberg: Dere er modige som står fram.

Slottet ble varsla om dommen, og et medaljeråd fremmet en innstilling for Kongen.

Begrunnelsen for hvorfor treneren har mistet æren er unntatt offentlighet. Men NRK har fått bekreftet av Slottet at trenerens navn er sletta.

Treneren har også blitt fratatt æresmedlemskapet i Hedmark Idrettskrets.

Treneren fra Engerdal sitter i dag i fengsel. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Hei!

NRK kommer til å publisere flere artikler om overgrepene i Engerdal. Har du tanker om denne saken, eller tips til andre historier jeg bør se nærmere på? Skriv til meg her. 

 

I 40 år begår bygdas populære idrettstrener overgrep mot en rekke unge gutter. Ingen tør si i fra.

I 40 år begår bygdas populære idrettstrener overgrep mot en rekke unge gutter. Ingen tør si i fra.

Etter å ha levd med vonde minner om overgrep i flere tiår bestemmer Tor seg for å fortelle. Han tror han er det eneste offeret og er redd for hva folk i bygda vil si. Så begynner snøballen å rulle.

Etter å ha levd med vonde minner om overgrep i flere tiår bestemmer Tor seg for å fortelle. Han tror han er det eneste offeret og er redd for hva folk i bygda vil si. Så begynner snøballen å rulle.