Hopp til innhold

Opphever reguleringsplan i Øystre Slidre

Statsforvalteren i Innlandet kommer med skarp kritikk til Øystre Slidre kommune og opphever kommunens vedtak om regulering av fritidsbolig-prosjektet Aasgarden på Beitostølen.

Øystre Slidre har regulert et fortettingsprosjekt på Beitostølen med planer for mellom 120 og 150 nye fritidsboliger.

Statsforvalteren mener at kommunen ikke har gjort et godt nok arbeid med planen og at vesentlige forhold ikke er tilstrekkelig utredet og vurdert av kommunen.

Nå må kommunen bearbeide planforslaget før saken kan tas opp til ny behandling.

Flere saker fra Innlandet