Olympiaparken får ikke midler

Olympiaparken har fått avslag fra Fylkesmannen om skjønnsmidler som skulle kompensere for koronautgifter. OL-parken har tapt 20 millioner dette året, og trenger rundt 13 millioner for å kunne fortsette å holde anleggene god stand.