OL-anlegga på Lillehammer kan bli historie

LILLEHAMMER (NRK): Koronapandemien har ført til økonomisk krise for Olympiaparken. No fryktar dei kroken på døra for dei fem olympiske anlegga.

Fyrverkeri i Lysgårdsbakkene

FRYKTAR KONKURS: Det var stor markering av 25-årsmarkeringa av OL på Lillehammer i Lysgårdsbakkene i 2019. No er Lysgårdsbakkene eitt av dei fem anlegga som nærmar seg konkurs.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Situasjonen er akutt. Lillehammer Olympiapark AS drifter store anlegg av nasjonal interesse, men det er ikkje mogleg å redusere drifta meir utan å måtte stenge anlegga og legge ned verksemda.

Det seier ordførar i Lillehammer, Ingunn Trosholmen (Ap).

No etterlyser ho at kulturdepartementet og regjeringa bidreg med pengar til drift i koronakrisa.

Elles kan konsekvensane bli store for OL-byen.

Ordføraren fryktar at dei fem olympiske anlegga på Lillehammer kan bli historie innan kort tid.

– Vi treng nødhjelp no, seier Trosholmen.

Ingunn Trosholmen (Ap)

TRENG HJELP: Det er kritisk for OL-anlegga på Lillehammer. Ordførar i OL-byen ber no departementet og regjeringa om å bidra med pengar slik at dei får drifta anlegget framover.

Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Tap på om lag 20 millionar

Koronakrisa har allereie ført til at mykje av verksemda i parken har måtte stenge ned.

Det er rekna ut at Olympiaparken har tapt om lag 20 millionar kroner i omsetning i år.

– Det er ille. Det er store summar det er snakk om, seier administrerande direktør i Lillehammer Olympiapark, Per Olav Andersen.

Dei har klart å kompensere mykje av tapet, men ligg framleis på minussida.

Per Olav Andersen, adm.dir., Lillehammer Olympiapark AS

STORT TAP: Koronapandemien har ført til at dei fleste av dei store aktivitetane som OL-anlegget på Lillehammer driv med har måtte stenge ned. Det har ført til store tap i omsetninga, ifølge Per Olav Andersen som er administrerande direktør i Lillehammer Olympiapark.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Tapet er rekna til å ligge på 7,5 millionar kroner. Men så kjem det eit 2021 som vi ikkje veit rekkevidda av endå.

Dei fem anlegga som står i fare er Kanthaugen Freestyleanlegg, Lillehammer Olympiske bob- og akebane, Birkebeineren ski- og skiskyttarstadion, Lysgårdsbakkene hoppanlegg og Håkons Hall.

– Vi kan ikkje drive vidare på det nivået vi driv utan ein form for kompensasjon eller finansiering.

Dette er ikkje første gong OL-anlegga frå 1994 slit økonomisk. Også i 2018 var situasjonen kritisk for Olympiaparken.

Håkons Hall, Lillehammer

HÅKONS HALL: Like over Lillehammer sentrum ligg Håkons Hall som blant anna har husa VM i ishockey, EM i Handball, idrettsgalla og fleire konsertar.

Foto: OLE MARTIN SPONBERG / NRK

Utanfor kompensasjonsordningar

Olympiaparken har ikkje mottatt ei einaste krone frå staten under koronakrisa.

Dei søkte på den ordinære krisepakka, men i oktober vart parken avregistrert frå det såkalla Frivilligregisteret i Brønnøysundregistera.

Lillehammer Olympiapark er nemleg kommunalt eigd, og kan difor ikkje reknast som frivillig verksemd.

Det gjer til at dei ikkje ligg innanfor kriteria til kompensasjonsordning til den frivillige innsatsen.

Det betyr at OL-parken fell utanfor alle støtteordningar.

I tillegg til at dei ikkje kan reknast som ei frivillig verksemd, kan dei heller ikkje søke ordningane til næringslivet.

– Vi jobbar no med ei anke på registreringa i frivilligregisteret. Så får vi sjå kor det fører, men vi håper jo det kan vere hjelp å få frå departementet.

– Det synest vi hadde vore rettferdig, seier Andersen.

Kulturdepartementet har ikkje hatt anledning til å svare på NRK sine meldingar i dag.