Oljesøl etter brukollisjon

I forbindelse med asfaltarbeid i natt på riksvei 4 kom en lastebil borti ei bru over vegen ved Bråstad i Gjøvik. Det ble mindre skader på brua. Kjørebanen måtte rengjøres grunnet lekkasje av hydraulikkolje fra lastebilen. Brua skal sjekkes av Mesta.