Forsvaret øker innsatsen mot datahackere med Cyberforsvaret

Det norske Forsvaret intensiverer kampen mot dataangrep på nettverk og infrastruktur. Tirsdag holdt forsvaret en offisiell markering for etableringen av Cyberforsvaret.

I dag åpnet forsvarsminister Espen Barth Eide Forsvarets nye senter for Cyberteknologi på Jørstadmoen i Lillehammer. Mange mener framtidas forsvar kommer til å få svært stor betydning for hele innlandet.

Reporter Ole Martin Sponberg/fotograf Lars Erik Skrefsrud/redigerer Arvid Torsgard

Lengst framme i forsvaret av Norge i cyberspace er soldatene og offiserene, som sitter ved sine dataskjermer på Jørstadmoen ved Lillehammer.

Forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) sto for åpningen på Jørstadmoen tirsdag. Den samlede nasjonale sikkerheten på nett handler ikke bare om at Forsvarets installasjoner og hemmeligheter må beskyttes.

Forsvarsminister Espen Barth Eide åpnet Forsvarets nye senteret for Cyberteknologi. Mange mener framtidas forsvar kommer til å få svært stor betydning for hele innlandet.

Reporter Joakim Reigstad/Fotograf Helge Tvedten

Cybertrussel er økende

Et angrep som setter for eksempel strømnettet eller mobiltelefonnettet ut av funksjon, kan sette viktige funksjoner i samfunnet ut av spill. Det kan gjøre det vanskeligere for det norske militæret å fungere.

Cyberforsvaret

En velutstyrt soldat ble presentert under oppstartsmarkeringen av Cyberforsvaret på Jørstadmoen tirsdag.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Cybertrusselen er økende, og dette må Forsvaret ta innover seg. Dette handler om å etablere, sette opp og drifte systemene på en sikker måte, sier kommunikasjonsrådgiver Hilde Lindboe i Cyberforsvaret til NTB.

I 2009 fikk Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) i oppdrag å levere et forslag til en norsk cyberstrategi. Den ble levert desember samme år med mål om å kartlegge utfordringer innen cybersikkerhet og definere myndighetenes langsiktige strategi.

1100 ansatte og et budsjett på 2,5 milliarder kroner

Cyberforsvaret, den nye enheten for Norges dataforsvar, regnes ennå ikke som en egen våpengren på linje med hæren, flyvåpenet og sjøforsvaret, men har siden enheten ble opprettet i 2009 vokst fra å ha 400 til 1 100 ansatte.

Det totale budsjettet er på 2,5 milliarder kroner.

(Saken fortsetter under bildet.)

Forsvarets Alarmsentral

I kjelleren på Jørstadmoen befinner Forsvarets Alarmsentral seg.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Forsvarsminister Barth Eide sier vi tradisjonelt har forsvart oss i luft, på land og vann gjennom hæren, luft- og sjøforsvaret. Nå må også det digitale rom forsvares.

– Nå har vi blitt så avhengig av det digitale rom at det også må forsvares. Samtidig må de teknologiske mulighetene det gir oss utnyttes. Cyberforsvarets rolle i det samlende forsvaret av Norge er å legge til rette for enn optimal utnyttelse av kommunikasjons – og informasjonsteknologi, men også sørge for at dette er trygt og sikkert, og forsvart mot for eksempel inntrengningsforsøk, sier Barth Eide til NRK.

– Folk er bekymret for dataangrep

Åpning av Cyberforsvaret på Jørstadmoen

Forsvaret bød på et spektakulært show da de inviterte til åpning av Cyberforsvaret.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I kjelleren på Jørstadmoen sitter de som overvåker datatrafikken. De er på utkikk etter nye fiender.

For digitale trusler er den trusselen som vokser raskest både sivilt og innenfor militæret.

I Forsvarets innbyggerundersøkelse for 2012, ble folk spurt om hvor bekymret de var for cyberangrep.

– 77 prosent svarte at de var bekymret for digitale angrep. Jeg vil argumentere for at vi skal være bevisst trusselen som ligger i det digitale rom, sier sjef for Cyberforsvaret, Roar Sundseth.

Roar Sundseth (t.v.), sjef for Cyberforsvaret og forsvarsminister Espen Barth Eide.

Roar Sundseth (t.v.), sjef for Cyberforsvaret, og forsvarsminister Espen Barth Eide fikk se en demonstrasjon av et fjernstyrt overvåkingshelikopter.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix