Hopp til innhold

Norske bønder på støtte-toppen

Norske bønder er på verdenstoppen i offentlig subsidiering, og vil når landbruksoppgjøret starter i morgen kreve å få enda mere.

Bondelagsleder Einar Myki i grisefjøset

- Norske bønder er avhengig av offentlig støtte, sier bondelagsleder Einar Myki, og håper på et godt jordbruksoppgjør.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

Video Norske bønder på støtte-toppen

Norske bønder på støtte-toppen

Ifølge OECD utgjør offentlig støtte 66 prosent av norske bønders brutto inntekter, mens EU-bøndene får 22 prosent i offentlig støtte.

Dermed henter norske bønder tre ganger så mye av inntektene sine fra det offentlige som bønder i EU-landene gjør.

– Skal vi ha landbruk i hele landet, så er vi helt nødt til å ha offentlig støtte, sier bondelagsleder i Hedmark, Einar Myki.

Tjener 136 000 kroner på gårdsdrifta

Einar Myki

Bondelagsleder i Hedmark, Einar Myki.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

Salget fra produksjonen utgjør kun en tredel av inntekta til en norsk gjennomsnittsbonde. To tredeler av innntekta kommer fra offentlige budsjetter.

– Vi driver et landbruk i et land som ikke er beregnet på å drive effektivt jordbruk i. Det er kaldt her, og det er en topografi som gjør at vi har lite egnet arealer å drive effektivt på.

Norske bønder henter tre ganger så mye av inntektene sine fra det offentlige som bønder i EU-landene gjør.

Likevel tjente gjennomsnittsbonden kun 136 000 kroner på gårdsdrifta si i 2009, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Dette er 11 000 kroner mindre enn året før.

Leverer pengekrav i morgen

28 prosent av gårdbrukerne var uten positiv jordbruksinntekt, mens åtte prosent hadde jordbruksinntekt på 400 000 kroner eller mer.

I morgen leverer bøndene kravene sine i årets landbuksoppgjør. Den gjennomsubsidierte næringa har kostbare forventninger.

– Det kan ikke bli noe mindre hvis vi skal ha et landbruk i hele landet. Det er det ekstra viktig i år at vi får noen positive signaler, sier Myki til NRK.

Flere saker fra Innlandet