Nav kjøper 25.000 rullatorer fra Kina, kunne valgt kortreist fra Gjøvik

GJØVIK (NRK): Hvert år kjøper Nav 25.000 rullatorer fra Kina. Det reagerer den norske produsenten på, og får støtte fra Arbeiderpartiet.

En rosa rullator står på gulvet i et monteringslokale.

KRITIKK: Rullatorprodusenten Topro på Gjøvik har tapt to anbudsrunder hos Nav. Etter at Nav begynte å importere rullatorer fra Kina i 2013, har volumet til hjelpemiddelbedriften falt med 20 prosent, ifølge nettstedet Handikapnytt.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Norske brukere som har behov for rullator, får ikke den norske versjonen av hjelpemiddelet. I stedet kjøper Nav rullatorer som er fraktet over halve jordkloden.

Til sommeren skal det på nytt bestemmes hvem som skal produsere rullatorer for Nav, og da må klima og miljø tas med i regnestykket. Det mener styreleder i hjelpemiddelbedriften Topro på Gjøvik, Egil Bodd.

Topro produserer rullatorer, rullestoler og andre hjelpemidler, og fabrikken deres ligger på Gjøvik.

Egil Bodd

FRUSTRERT: Styreleder i Topro, Egil Bodd, mener anbudsrunden hos Nav er urettferdig fordi den per i dag ikke tar hensyn til miljø.

Foto: Privat

To ganger har de tapt anbudsrunder i Nav.

– Vi mener miljøet bør telle med i vurderingen. Altså at det ikke bare er pris og kvalitet som teller. Klima blir viktigere og viktigere i samfunnet vårt, og norske myndigheter bør fokusere på det, sier Bodd.

Sintef: – 50 prosent høyere klimaavtrykk

I dag kjøper Nav rullatorer som er produsert i Kina. Det er problematisk både fordi det transporteres over halve kloden og fordi produksjonen i Kina er basert på kullkraft, mener Bodd.

– Vi bruker mer aluminium i våre rullatorer. Den aluminiumen kommer fra Norsk Hydro, og er dermed laget med ren energi. Det er ikke rullatorene som er laget i Kina, sier han.

Bedriften har engasjert Sintef til å regne på dette, og konklusjonen der er det samme.

Sintef-rapporten viser at klimaavtrykket er 10 prosent høyere ved produksjon i Polen og 50 prosent høyere hvis de lages i Kina.

Anders Michael Glommen monterer en rullator

NORSKPRODUSERT: Anders Michael Glommen monterer en rullator på Topros fabrikk på Gjøvik.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Topro får støtte av stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, Tore Hagebakken.

– Jeg mener hensynet til miljø når det gjelder både produksjonen og transport av rullatorene, må telle betydelig ved neste anbudsrunde, sier Hagebakken.

Taust fra departementet

I 2016 stilte Hagebakken spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. I februar spurte han igjen:

– Heldigvis har jeg fått et svar fra statsråden som nå er langt mer positivt enn det var da jeg stilte spørsmålet for to og et halvt år siden, sier Hagebakken.

NRK har helt siden mandag forsøkt å få en kommentar fra Arbeids- og sosialdepartementet, men får til svar fra kommunikasjonsavdelingen at "det er veldig mye annet som skjer her".

Tore Hagebakken og Rune Støstad

KLIMA: Tore Hagebakken (Ap) mener det er på høy tid at klima blir ett av kriteriene når Nav skal kjøre ny anbudsrunde til sommeren.

Foto: Even Lusæter / NRK

Ap: – Miljø må med

Ap-veteranen håper at det nå blir gjort en endring slik at Nav må ta med miljø som et kriterium i fremtidige budrunder.

– Nå forutsetter jeg at vi i 2019 vektlegger miljø på en helt annen måte enn tidligere. Jeg mener at det kriteriet gjerne kunne telt 30 prosent. Det hadde vært en fordel om de også kunne sett på arbeidsvilkår, sier han.

Bodd i Topro er enig.

– Vi har et mer enn godt nok produkt, og hvis miljøet skal telle føler jeg meg nokså overbevist om at vi vil få en mye mer rettferdig konkurranse, sier han.

Rullatorer står klare til å sendes

SENDES: Ferdige rullatorer ved Topro står klare til å sendes fra fabrikken.

Foto: Alexander Nordby / NRK

I dag: Pris og kvalitet teller

Når Nav vurderer hvem som skal få levere rullatorer i dag, teller pris 40 prosent og kvalitet 60 prosent, ifølge nettstedet Handikapnytt.

NAV vil ikke kommentere hvilke kriterier de vil legge til grunn i den kommende anbudsrunden, men kontorsjef Christian Lupke skriver følgende i en mail til NRK:

«Dette er en pågående prosess, og kriteriene er ikke endelig fastsatt. Disse vil bli offentliggjort ved kunngjøringen av konkurransen. Dette er en åpen anbudskonkurranse innenfor EØS og kravet til likebehandling medfører at alle leverandører skal varsles om forhold som er av betydning for konkurransen gjennom offisielle kanaler som er Doffin og TED.»