Hopp til innhold

Gigantutbygging har ikke påvirket Mjøsa

Utbyggingen av ny E6 og jernbane langs Mjøsa har så langt ikke ført til alvorlige konsekvenser for vannkvaliteten i Norges største innsjø. Norsk institutt for vannforskning gjør omfattende undersøkelser av vannet og en ny rapport viser ikke grunn til bekymring.

Norsk institutt for vannforskning har kartlagt vannkvaliteten i Mjøsa i forbindelse med utbygging av ny E6 og jernbane. Så langt har de ikke funnet alvorlige utslipp.

Mjøsa er så langt ikke forurenset av E6/jernbaneutbygging

Godt ute på Mjøsa går to menn med brodder utover den glatte isflaten. De er på vei for å borre nye hull i isen og skal ta en rekke prøver av vannet. Det er ikke første gangen de er her. Helt siden utbyggingen av ny E6 og jernbane startet for et drøyt år siden har de vært på jevnlige besøk.

Denne dagen ligger tåka tett over Norges største innsjø og vi ser ikke land, men hvis tåka ikke hadde vært hadde vi sett inn mot en gigantutbygging i hele området fra Minnesund og mot Tangen.

Nesten 1500 mann jobber nå nesten døgnet rundt for å få vei, jernbane og gangvei ferdig til november neste år.

Forskere fra NIVA på Mjøsisen

Forskere fra NIVA var denne uka på mjøsisen for å ta nye prøver av vannet.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Flere steder graves det helt nede i vannkanten. Det mudres og fylles ut i Mjøsa. Frykt for omfattende forurensninger er årsaken til at Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er engasjert for å følge nøye med anleggsarbeidet.

Positiv rapport

Denne uka kom en ny rapport fra NIVA. Den viser at det omfattende anleggsarbeidet så langt ikke har ført til store utslipp.

Hovedkonklusjonen er at anleggsdriften ikke har ført til spredning av partikler eller påvirket plankton og organismer i vannmassene.

Sigurd Rongnerud, prosjektleder i NIVA

Sigurd Rognerud har ledet arbeidet med å kartlegge Mjøsa utenfor strandsonen på dypere vann.

Han sier det var bekymring for at sterk vind kunne føre partikler nordover mot vannverkene i Stange og på Toten. Denne faren ser nå ut til å være mindre, blant annet fordi utbyggerne har droppet å dumpe masse i Mjøsa og fordi tiltakene mot forurensning så langt har sett ut til å fungere.

– Det er et stort anleggsområde og jeg er veldig glad for at det har gått så bra, sier Rognerud.

Sigurd Rognerud, regionleder i Norsk instiutt for vannforskning

Sigurd Rognerud

Foto: Knut Røsrud / NRK

Forskerne som undersøker vannet i strandsonen har samme konklusjon så langt. Heller ikke de har funnet alvorlige utslipp.

– Det ser ut til at det er gjort et godt arbeid i forkant for å sette krav til rensing og hindring av utslipp, sier Karl Jan Aanes som er forskningsleder i NIVA.

Faren ikke over

Først i november neste år åpner nye E6. Ny dobbelsporet jernbane er ferdig i 2015. Derfor vil NIVA følge nøye med Mjøsa vannet også i tiden framover. Det er i år de mest omfattende gravearbeidene vil foregå. Derfor er faren ikke over, men forskerne håper det går bra også videre.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som leder arbeidet, har iverksatt en rekke tiltak for å hindre forurensning. Blant annet har de satt ned en filtduk langs strandkanten for å hindre partikler å komme ut på dypet. De har også sensorer på bøyer som gir dem varsling hvis det er utslipp.

– Dessuten har vi intensivert gravearbeidene i strandsonen nå mens det er lav vannstand i Mjøsa, sier byggeleder i E6-Dovrebanen, Rolv Anders Systad.

Han er selvfølgelig veldig godt fornøyd med rapporten fra NIVA, men sier de vil fortsette med å ha fokus på å unngå utslipp.

Det vil også Norsk institutt for vannforskning som skal holde på med sitt prosjekt til ett år etter byggingen er ferdig. Allerede når isen har gått vil de gjøre nye undersøkelser av dyresamfunnet i strandsonen og på dypet.

Utbygging av ny E6 og Dovrebane langs Mjøsa

Det er omfattende gravearbeider som nå pågår langs Mjøsa.

Foto: Knut Røsrud / NRK