Naturvern-protest mot firefelts E6

Naturnvernforbundet både i Hedmark og Oppland sier nei til utbygging av firefelts E6.

Trafikk på E6
Foto: Morten Holm / Scanpix

De mener det finnes bedre løsninger hvor både miljøet og trafikksikkerheten blir ivaretatt.

- Trafikkssikkerheten er vi alle enige om å styrke, men en firefelts veg gir ikke alle svar, mener Erik Wold i Naturvernforbundet.

De vil heller ha midtdelere og forbikjøringsfelt.

E6 vil helt sikkert være et av temaene når Hedmark og Oppland fylkeskommuner arrangerer samferdselskonferanse på Honne i dag. Blant gjestene der finner vi samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

- Den dyreste måten

- En firefelts veg er ikke den eneste måten. Men det er den dyreste måten å lage trafikksikkerhet på, sier Wold.

De advarer nå mot ut bygging av firefelts E6 både på strekningen Gardermoen-Biri og gjennom Gudbrandsdalen.

- Vi mener midlene kan brukes på en mye bedre måte for dermed å gi trafikksikkerhet flere steder, sier Wold.

- Billigere måter

Naturvernforbundet i de to fylkene mener det finnes bedre og billigere løsninger, som også vil være raskere å gjennomføre enn å vente på utbygging av ny E6.

- Da tenker vi på midtdelere og en del utvidelser til tre felt slik at man har forbikjøringsfelt. Og da kan man sitte igjen med penger som kan brukes til dobbeltspor fra Gardermoen til Lillehammer, sier Wold.

Ikke miljøvennlig

Naturnvernforbundet frykter en ny E6 vil føre til økt trafikk og mer forurensing. Samtidig vil utbyggingen bety store inngrep i naturen.

- En slik veg vil båndlegge opptil 140 meters bredde gjennom hele landskapet. Det vil få store konsekvenser for natur og kulturforhold hele vegen, sier Wold.