Vil halvere støtten til utbygging av bredbånd

Regjeringen vil at alle i landet skal ha superbredbånd, men halverer likevel støtten til utbygging med 50 millioner kroner. Reiselivet fortviler.

Datakriminalitet

KUTTER: Bakgrunnen for kuttene er at kommersielle aktører bygger bredbånd og elektronisk kommunikasjon i høyt tempo, skriver Samferdselsdepartementet i sin begrunnelse ved fremleggelsen av forslaget til neste års statsbudsjett.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

I forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem i dag blir bidraget til utbygging av bredbånd halvert, skriver Teknisk Ukeblad. For 2014 bevilget regjeringen 108 millioner kroner til formålet. Neste år blir det kun 50 millioner kroner.

– Dette er sterkt beklagelig. Reiselivet er til de grader avhengige av å være tilgjengelige på nettet, sier regionsjef Ole Aasaaren i Nord-Gudbransdal Regionråd.

Han forteller at reiselivsbedriftene ikke bare konkurrere om gjester mot nabokommunene, men vil tiltrekke seg gjester fra hele verden. For å klare det er de avhengige av en god digital infrastruktur.

– En del reiselivsbedrifter har opplevd at planlagte innkvarteringer har blitt avlyst fordi det er problemer med god nok bredbandstilgang i møterommene, sier Aasaaren.

– Ikke avhengig av tilskudd

Bakgrunnen for kuttene er at kommersielle aktører bygger bredbånd og elektronisk kommunikasjon i høyt tempo, skriver Samferdselsdepartementet i sin begrunnelse ved fremleggelsen av forslaget til neste års statsbudsjett.

– I tillegg kan forenklinger av regelverk bidra til kostnadskutt langt utover statlige subsidier, fortsetter departementet.

Ketil Solvik-Olsen

SAMFERDSELSMINISTER: Ketil Solvik-Olsen halverer støtten til bredbåndsutbygging.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

De skriver videre at fra 2013 til 2014 har dekninga av høyfartsbredband (fart over 100 Mbit/s) økt fra 63 til 69 prosent og at utbyggingen dermed ikke er avhengig av tilskudd, ifølge Teknisk Ukeblad.

Mener bredbåndsutvikling er avgjørende

Aasaaren mener bredbåndsutvikling er like viktig som all annen type samferdselsutbygging.

– Den digitale vegen er avgjørende, sier regionsjef Ole Aasaaren i Nord-Gudbransdal Regionråd.

Han håper Venstre og KrF vil motarbeide regjeringsforslaget.

– Vi som bor i Distrikts-Norge har både innbyggere og næringsliv som forventer samme bredbåndshastighet som i mer urbane strøk. Vi skal betjene kunder og innbyggerne som skal håndtere tjenestene sine på nettet på samme måte som andre steder, sier Aasaaren.

Han er klar på hva han forventer i fremtida:

– Vi aksepterer ikke at distriktene skal ha noe dårligere bredbåndstilgang og nettilgang enn bynære strøk, sier regionsjefen.

– Nok penger

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tilbakeviser at det gis for lite penger til bredbåndsutvikling.

– I 2014 og 2015 blir det til sammen bevilget 200 millioner kroner til bredbåndsutbygging. I tillegg har regjeringen prioritert å øke tilskuddene til telesikkerhet- og beredskap, sier Solvik-Olsen til NRK.

Kostnadseffektive løsninger vil også hjelpe, mener statsråden.

– Blant annet ønsker vi å få til koordinering av gravearbeider og felles bruk av eksisterende infrastruktur. Lavere utbyggingskostnader vil gi bedre bredbåndstilbud med mindre bruk av skattebetalernes penger.