Merker ulver i Slettås-reviret

Samtidig som ulvejakta foregår i ulvesona, merker Statens Naturoppsyn ulvene i Slettås-reviret i Trysil. Flokken er ikke av ulvene innenfor sona som kan skytes nå i ulvejakta. Målet er å finne ut av hvordan ulvene bruker området og hvor de vandrer.