Hopp til innhold

Mer penger til Trygt hjem-ordning

Det er bevilget mer penger til ordningen «Trygt hjem», som skal sikre at unge mellom 15 og 21 år kan bestille taxi for å komme trygt hjem fra arrangement i helger og høytider.

Onsdag vedtok Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg å bevilge ytterligere 1,2 millioner kroner til ordningen.

Opprinnelig var det satt av 2 millioner kroner til dette for 2022, men de pengene er brukt opp.

I løpet av årets åtte første måneder har rundt 6000 ungdommer benyttet seg av tilbudet.

Flere saker fra Innlandet