Hopp til innhold

Mener nye Tretten bru bør bygges ved dagens bru

Det mener fylkestinget i Innlandet, basert på en mulighetsstudie.

Dette betyr at fylkeskommunen kan gå videre med en mer detaljert planlegging av den permanente brua.

Det er fylkeskommunen som har gjennomført mulighetsstudien for å se på ulike plasseringer av ny bru.

Øyer kommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statsforvalteren, Statens vegvesen og Nye veier, er alle enig i alternativet i mulighetsstudien.

Den permanente brua blitt anbefalt å ligge omtrent der de to tidligere bruene har ligget.