Mannen som skjøt politimann hadde lov til å ha flere våpen

Mannen som lørdag skjøt en politimann i Ottestad, og sjøl ble drept da politiet skjøt tilbake, hadde flere våpen registrert på sitt navn. Det var aldri kommet noen bekymringsmelding rundt det at han hadde våpen.

Skyting på Ottestad

Sist lørdag ble en 38-åring drept av politiet etter først ha skutt og skadet en politimann.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

38-åringen som ble skutt og drept av politiet i Ottestad etter at han hadde skutt en politimann hadde flere våpen registrert i sitt navn.

Mann drept i skuddveksling med politiet

Ingen bekymringsmelding

Patruljen som rykket ut på meldinga om at han opptrådte truende fikk vite det før de reiste ut. Det er rutine med bakgrunnsjekk ved slike meldinger. Ifølge det NRK kjenner til hadde ikke mannen fått inndratt våpnene sine fordi politiet ikke hadde fått bekymringsmelding tidligere. Forholdene han var kjent for hos politiet tidligere skal ha vært knytta til rusmisbruk for mellom 10 og 13 år siden.

Bekjente varslet politiet om 38-åringen

Skal politiet inndra våpen må de få tips og ha kunnskap om at personen ikke bør ha våpen, det sier enhetsleder for sivilt og forvaltning ved Hedmark politidistrikt Ingunn Laupstad, som understreker at hun ikke kan uttale seg om våpentillatelsen til 38-åringen:

– Så sant personen har godkjent tillatelse til å ha våpen og vi ikke har kjennskap eller får informasjon om forhold som gjør at vedkommende ikke bør ha våpen, så har ikke vi noe grunnlag for å reagere på det.

70 våpen i året

Poltiet i Hedmark inndrar likevel rundt 70 våpen i året:

– Vi følger opp den loggen som politiet fører fortløpende med hensyn til bekymringsmeldinger. De vanligste grunnene til at vi inndrar for eksempel våpen er jo psykisk helse, alkoholmisbruk, trusler eller manglende våpenoppbevaring.

Også helsepersonell har plikt til å si fra hvis en pasient de får kjennskap til har våpentillatelse kan sette andres eller sitt eget liv i fare. Taushetsplikten settes også til side hvis politiet ønsker en sikkerhetsvurdering av personer som vil anskaffe seg våpen.

– I forkant av en våpensøknad sjekker vi alltid vandelen på vedkommende. Er det registrert en straffesak, bekymringsmeldinger eller andre forhold som er registrerte i våre registre så blir det vurdert av saken, sier Laupstad.