Hopp til innhold

Lokket barn på Snapchat til å gjøre seksuelle handlinger – dømt til 15 års forvaring

21 unge jenter ble utsatt for overgrep. En 24 år gammel mann fra Østerdalen ble i dag dømt.

Dirtykonk, overgrepssak

KONKURRANSE: Dette bildet skal den 24 år gamle mannen ha sendt til jentene.

Foto: Politiet

«Dirtykonk, alt slettes etter konken, og ikke noe blir delt. Premien er 5500 kr og stiger stadig. Den som sender mest og/eller dirtyest vinner»

Det publiserte den 24 år gamle mannen fra Østerdalen på sin Snapchat-konto.

Nå er mannen dømt til forvaring i 15 år med en minstetid på 10 år for både fysiske overgrep og nettovergrep:

Han er dømt for 10 tilfeller av voldtekter, flere med barn under 14 år. Noen ved samleie, mens andre ved å få til unge jenter til å utføre handlinger med seg selv eller andre som er likestilt med samleie.

I tillegg har han ifølge dommen skaffet seg seksuell omgang ved vold og trusler med jenter i alderen 14–16 år.

Han ble også dømt for menneskehandel fordi han skal ha fått en av jentene til å prostituere seg. Han fikk penger av jenta som hun hadde tjent på prostitusjon.

Mannen kom i kontakt med jentene via Snapchat og Instagram.

– Dommen viser alvoret i denne formen for overgrep, og hvor sårbare barn og ungdom er i møte med eldre personer på sosiale medier, skriver Hedmark og Oppland statsadvokatembeter i en pressemelding.

Mannen er også dømt til å betale til sammen 2.970.000 kr i oppreisning til de fornærmede.

Seksuelle overgrep, trusler og samleie mot betaling

 • Mannen i 20-årene er dømt for 10 voldtekter enten ved samleie eller at han har fått unge jenter, noen under 14 år, til å gjøre seksuelle handlinger som svarer til seksuell omgang.
 • Han er dømt for samleie med fem jenter som var under 16 år.
 • Han hadde samleie med en av jentene til tross for at hun sa nei flere ganger.
 • Han skal ha fått to av jentene til å gjøre seksuelle handlinger med hverandre, og ha utgitt seg for å være en tredjeperson hvor han beskrev at noe ville skje med han og de andre hvis de ikke gjorde som han sa, eller om de anmeldte saken.
 • Med to jenter skal han via Snapchat ha tilbudt betaling i form av varer for å ha samleie med han. Han hadde seksuell omgang med begge.

Fremmet prostitusjon og solgte bilder til andre menn

 • Mannen er dømt for menneskehandel fordi han skal ha fått en av jentene til å prostituere seg. Han fikk penger av jenta som hun hadde tjent på prostitusjon.
 • Mannen solgte seksualiserte bilder av ei jente på et nettsted han opprettet i hennes navn. Ved å påstå at han hadde gjeld til en fiktiv Snapchat-bruker, truet «brukeren», som var han selv, at noe ville skje med han om han ikke fikk betalt. Jenta ble truet med at hun ville havne i en «likkiste» om hun prøvde å komme seg unna situasjonen. Pengene ble overført til 24-åringen.

Ba om grove bilder og videoer i en konkurranse

 • Jentene skal ha sendt til sammen over 300 bilder og over 60 videoer på grunn av en konkurranse han hadde utlyst på Snapchat.
 • Jentene skal på bildene og videoene ha gjort seksuelle handlinger som mannen hadde bedt om.

Stilte grove, seksuelle spørsmål

 • Fire jenter mellom 13 og 15 år skal ha blitt stilt seksuelle spørsmål.
 • Blant annet ble ei spurt om hun hadde et seksuelt forhold med en i familien. Ei annen ble spurt om hun hadde sex med eldre menn mot betaling.

Vil vurdere anke

– Vi har ikke rukket å gå gjennom den i detalj enda, det er jo en lang dom, men vi konstaterer at han har fått en streng reaksjon. Vi vil sammen gå gjennom dommen og finne ut av om det ble anker eller ikke, sier forsvarer Helge Hartz.

Aktor Hildegunn Tronsli sier at dommen viser at retten har sett alvoret i saken, og at de fornærmede har blitt trudd i sine forklaringer.

– Dette er en veldig alvorlig sak, noe også straffen viser. Det er blant annet flere tilfeller av voldtekt av barn under 14 år, og i tillegg en fysisk voldtekt, sier Tronsli.

Hva kan du si om årsaken til at det er blitt en forvaringsdom?

– Det er retten som har vurdert at det ikke er tilstrekkelig med en lang fengselsstraff for å verne samfunnet mot tiltaltes handlinger overfor barn.

Tronsli sier at dette har vært en belastende sak for alle de 21 fornærmede.

– Nå er de blitt trodd i sine forklaringer, og i tillegg er de fleste av dem har fått tilkjent en oppreisning, det er viktig for dem, sier Tronsli.

Hartz har tidligere uttalt til NRK at mannen har erkjent en del av forholdene i tiltalen, men også nektet straffskyld for noen av postene.

Helge Hartz

Helge Hartz er mannens forsvarer.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

På bakgrunn i det la Hartz ned påstand om at 24-åringen skulle frifinnes for noen av forholdene, og utover det anses på mildest mulig måte.

Mannen ble frikjent for to mindre tiltalepunkter.

Mannen hadde hatt totalt over 9.400 bilder og over 2.400 videoer som fremstilte seksuelle overgrep mot barn eller seksualiserte barn.

Disse prisene skal han ha lagt ut på Snap.

Listen med «priser» ble funnet på mannens bopel i forbindelse med ransaking.

Foto: Politiet

Det ble satt av over fire uker til rettssaken. I retten skal han ha erkjent straffskyld for noe av det han er dømt for.

Han hevdet han at han ikke husket hverken konkurransen eller chatter han skal ha hatt med barn.

Aktor ba om at mannen skulle dømmes til 15 års forvaring, med en minstetid på 10 år.

Ble pågrepet på nytt

Overgrepene skal ha skjedd mellom 2020 og 2021.

Det var en helsesykepleier som slo alarm i 2021. En elev ved skolen hun jobbet i skal ha blitt utsatt for overgrep av mannen.

24-åringen ble pågrepet og varetektsfengslet i oktober 2021. Han ble løslatt i februar 2022.

Han ble pågrepet på nytt i slutten av mars 2023.

Årsaken var at han begikk nye straffbare handlinger. Politiet identifiserte da flere nye fornærmede.

Tinghuset i Elverum

Saken foregikk i Elverum tinghus, i fire uker på slutten av året i fjor.

Foto: Linda Vespestad / NRK