Utstrakt mangel på datakyndige etterforskere

I Hedmark politidistrikt er det kun én person som jobber med å sikre elektroniske bevis. Etterforskninga av alvorlige straffesaker blir dermed liggende på vent.

Sten Morten Johansen

Krimsjef i Hamar, Sten Morten Johansen, sier etterforskningen av alvorlige straffesaker blir liggende på vent fordi man mangler ansatte med datakompetanse til å sikre elektroniske bevis.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Beslaglagte videoer i voldtektssaken i Elverum

Elektroniske bevis har vært viktige og avgjørende for domfellelsen i den alvorlige voldtektssaken i Elverum, hvor en mann filmet overgrep overgrepene mot flere kvinner.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

I stadig flere saker er bilder, videoer og meldinger som er lagret elektronisk viktige spor og bevis for politiet i straffesaker.

Det er tidkrevende å hente ut og sortere data som er lagret på telefoner og pc-er. I Hedmark er det nå kun en person som jobber med å sikre databevis.

Krimsjef Sten Morten Johansen i Hamar mener mangelen på folk med nødvendig datakompetanse gjør at det tar lengre tid å etterforske alvorlige straffesaker.

Avgjørende i flere saker

I Elverum pågår det nå en rettssak mot en mann som tiltalt for besittelse av pornografiske bilder av barn, og for å ha sendt meldinger med seksuelt innhold til unge gutter og jenter via Facebook. Under etterforskningen fant politiet meldinger på mannens private facebook-konto som nå brukes som bevis for å få han dømt.

– Facebook-chatten den lyver ikke, vi ser helt åpenbart hva det er. Og den gir også et bedre bevisbilde enn om tiltalte og fornærmede skal forklare seg om hva de husker fra noe som skjedde en gang i fjor, sier aktor i saken, Henning Klauseie.

Også i overgrepssaken fra Alvdal, voldtektssaken i Elverum og Øygard-saken var elektroniske bevis viktige og avgjørende for domfellelse.

– Vi finner elektroniske bevis i overgrepssaker, voldtekter, øko-saker. Det er bare fantasien som setter grenser her, forklarer krimsjef Johansen.

Få kvalifiserte søkere

Tormod Bakke

Politimester i Hedmark, Tormod Bakke, sier behovet for ansatte med kompetanse til å sikre elektroniske bevis øker i hele landet.

Foto: Frode Meskau / NRK

I Hedmark politidistrikt skal det være to personer som har datasikring som hovedoppgave, men i to måneder har en stilling stått ledig. Stillingen er utlyst for andre gang – med søknadsfrist i november.

Politisjef i Hedmark, Tormod Bakke, sier at de så langt ikke har fått noen kvalifiserte søkere. Samtidig øker etterspørselen etter personer som har relevant datakompetanse.

– Dette er ikke bare et Hedmark-problem, men et nasjonalt problem. Behovet for ansatte med nødvendig datakunnskap for å undersøke elektroniske øker i hele landet samtidig som det er for få som har denne kompetansen, forklarer Bakke.

Politimesteren sier politiet i Hedmark skulle gjerne hatt flere enn to ansatte som har som hovedoppgave å sikre elektroniske bevis, men foreløpig har ikke politidistriktet kapasitet.

Saker blir liggende

Krimsjef Sten Morten Johansen sier ingen saker blir henlagt på grunn av ressursknappheten, men at alvorlige straffesaker blir liggende på vent fordi man mangler personell som kan sikre elektroniske bevis.

– Vi får ikke sluttført en sak før vi har gått igjennom databevisene. Så saksbehandlingstiden på dette bli avgjørende for når vi får sluttført en sak, forklarer Johansen.

Men kan dere ikke be om bistand fra andre politidistrikt eller Kripos?

Jo da, og i enkelte saker får vi også bistand. Men de har også selv et kapasitetsproblem på dette området, samtidig som det forventes at politidistriktene skal være selvhjulpne også på sikre elektroniske bevis.

Politimester Tormod Bakke vedgår at enkelte saker blir liggende lenger enn de burde.

Men inntil man har flere kvalifiserte politibetjenter på området i tillegg til nok midler til å opprette flere enn de to stillingene politidistriktet har i dag, vil det være en propp i systemet.