Mener Skype-samtalene beviser sex

Aktor Thorbjørn Klundseter fortalte juryen i dag at han er overbevist om at Rune Øygard og fornærmede hadde et seksuelt forhold på grunn av innholdet i Skype-samtalene og i tekstmeldingene.

Thorbjørn Klundseter

Aktor Thorbjørn Klundseter holdt i dag sin avslutningsprosedyre i saken mot Rune Øygard.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Aktor Thorbjørn Klundseter la all tvil til side da han gikk gjennom tekstmeldingene og Skype-samtalene i sin prosedyre i dag.

– Det er et sterkt seksualisert språk og det er bevis for at de har hatt et seksuelt forhold, sa aktor.

Han gikk spesifikt gjennom de ulike utrykkene som ble brukt i Skype-loggene som "sitt her naken e", "blaut" og "inn og ut".

– Det er nok å se på konteksten dette står i. Øygard har ikke gode forklaringer på dette, sa han.

Bekymringsmelding

Aktor viste også til SMS-utvekslingen mellom Øygard og elskerinnen der han fikk en advarsel om kontakten med jenta.

– Rune Øygard har inntatt en rolle som andre reagerer på. Vi vet at politiet har funnet Skype-meldinger som startet fire dager senere. Allerede 8. januar skriver Øygard at skjermen står med ryggen mot Reidun. Hva er grunnen til at han skriver det? Han har forklart at fornærmede var hans og Reiduns "prosjekt", sa Klundseter.

I retten i dag kalte aktor meldinger fra Øygard til jenta også for en betingelsesløs kjærlighetserklæring.

– Rune Øygard var 50 da dette skjedde. Fornærmede hadde såvidt fylt 14. Her må varsellampene ha lyst. Det kan skje at barn eller ungdom forelsker seg i voksne. Da har den voksne et ansvar for å sette foten ned, sa Klundseter.

– Har endret forklaringene

Aktor Thorbjørn Klundseter mener Reidun og Rune Øygard har endret forklaringene sine på flere punkter til bevisene i saken. Dette mener han blant annet gjelder ekteparets forklaringer rundt høstferien i 2009 der det første overgrepet skal ha funnet sted.

Han viser først til at Reidun sa til politiet at hun ikke hadde vært i butikken, så rettet hun det tre uker senere til at fornærmede hadde vært med henne på butikken.

– Jeg mener Reidun Øygard har tilpasset forklaringen sin til bevisene som finnes i saken slik som Rune Øygard har gjort det om denne episoden.

Klundseter viste også til at Reidun endret forklaring både i forhold til kjennskap om Rune Øygard sine elskerinner og turen til Oslo og Larvik.

Samtidig viste han til at fornærmede ikke har endret sin forklaring om vesentlige punkter underveis i saken.

– Fornærmede sin forklaring er konsistent. Det viser seg også ved hvor lite tid jeg har brukt på å sammenholde de to forklaringene hennes. Samtidig er det konsistent i forhold til det hun har fortalt til lege Turid Svinland.

Reagerte på vitneførsel

Aktor Thorbjørn Klundseter pekte spesielt på tre episoder som var fremme i lagmannsretten.

To av dem handlet om de to gangene jentas mor reagerte på oppførselen til to lærere. Den første episoden skjedde da jenta var 12 år, fornærmede ville ikke ta opp saken og det var heller ikke noen stor sak for henne.

– Hva er grunnen til at dette kommer opp nå i en sak som gjelder Rune Øygard. Kan i det hele tatt fornærmede hefte for at moren har tatt opp dette?

Klundseter viser til en lokal konflikt som har vært tema i enkelte av vitneforklaringene, og kritiserer de voksne vitnene.

– Hvorfor blir dette behandlet i retten? Grunnen er etter mitt syn at man vil flytte bort fokuset fra det den egentlig handler om, sa Klundseter.

– Se bort fra det uvesentlige

Aktor startet sin prosedyre med å forklare juryen at de må være sikre utover en hver rimelig tvil for å svare ja på skyldspørsmålet.

– Man skal se bort fra teoretisk tvil, og se bort fra det uvesentlige. Bevisbedømmelsen skal være en helhetsvurdering. En straffesak skal ikke nøste opp i alle løse tråder. Man skal bruke tid på det som er relevant for saken. Derfor må man også avgrense mot det som er uvesentlig, sa Klundseter.

Klundseter viste spesielt til psykolog Ellen Wessel som var stevnet som vitne av forsvaret for å snakke generelt om vitnepsykologi. Han understreket at hun ikke sa noe om bevisvurderingen.