Hopp til innhold

Mange nestenulykker på planovergangene

2023 var toppår for nestenulykker på norske planoverganger.

Årlig skjer det mellom 600 og 700 uønskede hendelser på planoverganger, mens det i fjor ble meldt om 815 hendelser som i verste fall kunne endt med sammenstøt mellom tog og trafikant.

Det skyldes som oftest at kjørende, syklende og fotgjengere ikke følger trafikkreglene.

I Innlandet ble det meldt om 10 nestenulykker ved Tynset planovergang, mens det ble innrapportert seks tilfeller ved Raufoss planovergang og ved Texas-planovergangen i Elverum.

Langs Gjøvikbanen ved Raufoss rapporterte Vy om en mannsperson med hodetelefoner som var i ferd med å gå over planovergangen toget kom.

I siste liten oppfattet personen at toget foretok nødbremsing og ga lydsignal om at toget kommer, og personen fikk stoppet.

– Utviklingen er skremmende, og vi vil derfor minne alle som ferdes tett på jernbanen om hvor livsnødvendig det er å følge signaler, skilt og regler, sier Pål Buset, prosjektleder og ansvarlig for Bane NORs holdningsskapende arbeid.

Varselskilt på usikret togovergang på Ilseng
Foto: Jenny Marie Sveen

Flere saker fra Innlandet

Regn.

Varsler regn og flomfare: Dette bør du gjøre nå