Hopp til innhold

Levninger funnet i Løten var brent

Lagmannsretten mener mannen i 30-årene og den drapssiktede var alene på gården i tidsrommet rundt nyttårsaften.

Etterforskere i hvite drakter fra politiet graver utendørs på en gård i Løten.

ETTERFORSKES: Politiet jobber på spreng med å finne ut hva som har skjedd i saken der en mann i 30-årene er savnet.

Foto: Alexander Nordby

Levningene som ble funnet på gården i Løten var brent, bekrefter politiinspektør Liv Heidi Nytrøen til NRK.

Hun sier politiet venter fortsatt på svar fra Kripos på analysene fra levningene. Men hun sier til NRK at når levningene er utbrente, kan det DNA-sporene være borte.

–Men vi kan allikevel få svar på kjønn og alder, for eksempel.

Utover det vil ikke politiet gi ytterligere opplysninger om levningene. Bakgrunnen er at de ikke ønsker at vitner som kan ha relevant informasjon i saken skal påvirkes av informasjon de leser i media.

Liv Hilde Nytrøen

– Politiet har foretatt en rekke avhør i saken, men hvis det er andre personer som ikke allerede har vært i kontakt med politiet og som har interessante opplysninger så ber vi om at disse tar kontakt, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen.

Foto: Frode Meskau / NRK

Interessante beslag i lavvo

Hun bekrefter at det er gjort beslag i en lavvo og flere andre steder på gården.

Funnene karakteriseres som interessante av politiet, og disse er sendt til Kripos for å bli analysert.

– Vi venter fortsatt på svar på flere av disse prøvene, sier Nytrøen.

Det er også gjort digitale beslag. Dette jobber politiet med å bearbeide og systematisere, sier Nytrøen, uten å gå inn på hva slags digitale beslag som er gjort.

– Er mistanken om at den siktede skal ha medvirket til drap styrket eller svekket?

– Etterforskningen politiet har gjort har ikke medført at mistanken er svekket.

Ifølge Nytrøen har politiet ingen andre mistenkte eller siktede i saken per nå.

Hun ønsket ikke å gå inn på hvilke hypoteser politiet nå jobber etter, og sier de nå vil gjennomføre nye avhør for å kartlegge all aktivitet på eiendommen.

Løten

Det er de siste dagene gjort flere beslag etter undersøkelser på gården i Løten kommune i Innlandet.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Fortsatt fengsling

Onsdag valgte Eidsivating lagmannsrett å opprettholde fengslingen av kvinnen som er siktet for medvirkningen til drap på en savnet mann i Løten.

I fengslingskjennelsen kommer det frem opplysninger som tidligere ikke har vært kjent.

  • Lagmannsretten bemerker at det er grunn til å tro at den savnede mannen ble drept 31. desember eller kort tid etterpå.
  • Retten mener også at det er skjellig grunn til å mistenke den siktede kvinnen for å ha tatt livet av mannen i 30-årene, eller at hun medvirket til det.
  • Lagmannsretten har gjort sine vurderinger på bakgrunn av funn på gården i Løten som viser at det kun skal ha vært de to som hadde tilhold på gården i tidsrommet. Det kommer også frem at gården er det siste stedet den savnede mannen kan knyttes til.
  • Retten mener at det er uoverensstemmelser i kvinnens forklaringer til politiet, og det hun angivelig skal ha forklart et vitne. Dette mener lagmannsretten svekker kvinnens troverdighet.

Kvinnen nekter straffskyld.

En mann i 30-årene er fremdeles formelt meldt savnet, og ble sist observert på gården i Løten på nyttårsaften.

I forrige uke ble det funnet blod og levninger etter et menneske på gården.

Mener savnet mann har vært under press fra andre

I et støtteskriv for forsvaret opplyses det at den savnede mannen skal ha vært under press fra andre og at det ikke finnes holdepunkter for at noen i kretsen rundt den siktede kvinnen har bistått henne.

NRK har vært i kontakt med den siktedes forsvarer Jens-Henrik Lien som sier han ennå ikke har snakket med sin klient.

– Jeg har ikke fått anledning til å diskutere lagmannsrettens avgjørelse med min klient ennå, men vi får bare ta det til etterretning, sier Lien.

I fengslingskjennelsen opplyser forsvareren at det er utenkelig at hans klient skal ha vært delaktig i et drap og så etterlatt et urørt åsted på egen eiendom.

Lagmannsretten bemerker imidlertid at åstedet forsvareren viser til, ikke fremstod som urørt.

løten-politi-og-forsvarer

Jens-Henrik Lien forsvarer den drapssiktede kvinnen i 40-årene i Løten.

Foto: Roar Andre Berntsen / NRK

De pårørendes bistandsadvokat Heidi Ysen skriver i en SMS til NRK at hun ikke ønsker å kommentere utviklingen per nå.

Da funn av levninger på gården ble kjent lørdag, uttalte hun følgende:

– De er selvfølgelig sterkt preget av hele saken, men særlig etter den siste utviklingen. De er sjokkert, lei seg, og har mange tanker. Nå håper de inderlig at politiet finner ut av hva som har skjedd.

Etterforskningen pågår for fullt

Til tross for kapasitetsutfordringer etter flere alvorlige drap og hendelser den siste tiden, fortsetter politiet i Innlandet etterforskningen for fullt.

Tidligere denne uken gjorde politiet kriminaltekniske undersøkelser på gården.

Politiet har avhørt mange vitner, men for å nå flere, har de opprettet en egen tipstelefon i saken.

Politiet forsikrer onsdag ettermiddag at gårdsdriften og dyrene blir ivaretatt av kyndige personer.

Mattilsynet er koblet på for å sikre at ting skjer på en forsvarlig måte.

Politietterforskning i Løten

løten-politi-og-forsvarer

Det var onsdag en pause i undersøkelsene på gården, men arbeidet blir igangsatt til uken, ifølge politiinspektør Liv Hilde Nytrøen.

Foto: Roar Andre Berntsen / NRK

Flere saker fra Innlandet