Leder elgen gjennom viltunderganger - og så rett på togskinna

– Håpløst prosjekt, sier ordføreren i bygda. Elgen skal få egne underganger under nye E6 ved Ringebu i Gudbrandsdalen, men de undergangene kan komme til å lede dyra rett til toglinja like ved.

Viltunderganger Gudbrandsdalen

VILTUNDERGANGER: Det er planlagt tre viltunderganger mellom Gunstadmoen og Frya i Gudbrandsdalen. Like i nærheten går jernbanen.

Foto: ILLUSTRASJON

Det som i utgangspunktet skulle være en trygg løsning, er nå en mulig dødsfelle for elg og annet vilt. Ordfører i Ringebu kommune, Erik Odlo, mener samhandlingen mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen har vært for dårlig.

– Håpløst prosjekt

– Den foreslåtte løsningen er håpløs. I tillegg til at viltet ledes inn på jernbanen, vil også en lokal veg i området bli mer utsatt for vilt som krysser veien. Dette blir viktig for oss når Ringebu kommune skal komme med sine synspunkter på den foreslåtte planen, sier Odlo.

Det er foreslått tre viltunderganger på strekningen mellom Gunstadmoen og Frya som er en strekning på fire kilometer.

Ordføreren mener at dette problemet er typisk for E6-utbyggingen gjennom Gudbrandsdalen.

Viltunderganger i Gudbrandsdalen

De tre viltundergangene på nye E6 gjennom Gudbrandsdalen er planlagt på en strekning på fire kilometer.

Foto: ILLUSTRASJON

– Vi skulle ønske at utbyggingen av ny E6 ble sett mer i sammenheng med jernbanen som allerede ligger der. Jernbaneverket bør komme på banen og samarbeide med Statens vegvesen for å unngå problemer i framtida, sier ordføreren.

– Folk er viktigst

Prosjektleder for E6-utbygginga, Øyvind Moshagen, mener de har hatt en god dialog med Jernbaneverket. På strekningen hvor vegen planlegges, er det registrert vilttrekk og beiteområder. Moshagen sier at det ikke er vegvesenets problem at dyra kan ende opp med å bli påkjørt av toget.

– Det viktigste for oss er trafikksikkerheten. Vi må unngå at bilister kjører på elg. Det er først og fremst det vi må ta hensyn til, sier Moshagen.

Han sier at alle løsningene er valgt i samråd med Jernbaneverket.

Jernbaneverket sier til NRK at de ikke har tenkt å gjøre endringer på dagens baner. Det vil ikke bli tatt noen grep fra deres side for å sikre viltet.

Ordfører i Ringebu mener planene til Statens vegvesenet er bra for bilistene, men mener at man også må tenke på dyra i området.

– Jeg synes det er uakseptabel å lede dyr rett ut på jernbanen, og jeg synes det burde ha vært mulig å sikre dyra bedre i denne saken, sier Odlo.