Hopp til innhold

Lærer dømt for overgrep på elev

Læreren, som også var fornærmedes trener, er dømt til fengsel i ett år og to måneder. Bistandsadvokat håper dommen kan bety noe for andre.

Kristine Aarre Hånes

BLE TRODD: Mannen i 50-årene har misbrukt sin stilling som både trener og lærer. Bistandsadvokat til jenta håper dommen kan oppmuntre andre.

Foto: Ronald Hole Fossåskaret / NRK

Mannen i 50-årene er av Østre Innlandet tingrett dømt til fengsel for å ha misbrukt sin stilling som lærer og trener til å skaffe seg seksuell omgang.

Han var i slutten av 40-årene da han begikk handlingene, mens jenta var i slutten av tenårene.

Den fornærmede kvinnen er nå i 20-årene, og sliter etter overgrepene.

Men selv om prosessen har vært belastende, opplever hun det som viktig og verdifullt å ha gått gjennom den, sier jentas bistandsadvokat, Kristine Aarre Hånes til NRK.

– Dette viser at man ikke står alene alene, og vi håper dette kan oppmuntre andre i lignende situasjoner til å søke hjelp og anmelde, sier hun.

En følelse av rettferdighet

Mannen, som i retten erkjente straffskyld, er også dømt til å betale erstatning og oppreisning på totalt 265.000 kroner til kvinnen.

Mannen får forbud mot å være lærer i tre år. Han får heller ikke være trener igjen før det har gått fem år.

Bistandsadvokat Gunhild Kristine Aarre Hånes på kontoret til RettAdvokat i Bergen.

– Vi håper dette kan oppmuntre andre i lignende situasjoner til å søke hjelp og anmelde, sier bistandsadvokat Kristine Aarre Hånes til NRK.

Foto: Kristoffer Søvik / NRK

Hånes sier at hennes klient er lettet over at saken er avsluttet, og at dommen gir henne en følelse av rettferdighet.

– Hun opplever å ha fått solid støtte underveis, noe som har betydd mye for henne.

Mannens forsvarer, Helge Hartz, sier til NRK at hans klient er gjort kjent med resultatet, og tar dommen til etterretning.

Foregikk over flere måneder

Det var på andre året på videregående at den fornærmede fikk tettere oppfølging av mannen, i rollen som hennes trener.

Han lagde ukentlige treningsplaner for henne, og hun fikk tettere oppfølging av ham alene.

Den fornærmede kvinnen har forklart at hun hadde stor tillit til ham som lærer og trener, og at hun blant annet så opp til ham.

Mannen har sagt at han ble forelsket i henne, og at de snakket mye sammen.

Og det var på siste året av videregående at læreren skaffet seg seksuell omgang med den fornærmede kvinnen.

Dette skal ha skjedd titalls ganger over en periode på rundt ni måneder.

Flere ganger skjedde det på skolen i skoletida.

Læreren har forklart at han tenkte det var feil, men det at han var glad i henne overskygget alt.

Frikjent for elev nummer to

Mannen sto også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en tidligere elev noen år etter den første hendelsen.

Dette ble han frikjent for, til tross for at mannen i retten erkjente straffskyld også for denne kvinnen.

Flertallet i retten mente at mannen ikke sto i et overmaktsforhold til den andre fornærmede kvinna da dette skjedde.

Dette fordi han blant annet ikke var læreren hennes på det aktuelle tidspunktet.

Østre Innlandet tingrett Hamar inne

Mannen har i retten erkjent straffskyld for forholdene til begge kvinnene. Han ble imidlertid bare dømt for det ene forholdet.

Foto: Frode Meskau / NRK

Politiet: Ønsker å anke

Bistandsadvokaten til den andre kvinnen, der mannen ble frifunnet, sier til NRK at hennes klient ikke ønsker å kommentere dommen.

Politiadvokat Malin Svendsen opplyser til NRK at de ikke er enig i at mannen skulle frifinnes for dette forholdet.

Politiet har derfor foreslått å anke dommen, men at det er opp til statsadvokaten hvorvidt det vil skje.

Mannens forsvarer, Helge Hartz, sier til NRK at de ikke har gått gjennom dommen i detalj, og at de registrerer at mannen ble frifunnet her, slik Hartz argumenterte for.

– Vi forholder oss til at retten har delt seg i et flertall og et mindretall. Så får vi se om dommen blir anket.

Ankefristen går ut 5. juni.

Flere saker fra Innlandet

Ordførar Harald Sve Bjørndal utanfor næringsbygget til Krefter AS.

Lova datasenter, bygde kryptoanlegg

bakketun

Drikkevatn med ulovlege fluor­verdiar: – Kommunen har visst om dette sidan 2009