Nekter fremdeles å gi innsyn i HRB-rapport

Eierne av Hadeland og Ringerike Bredbånd vil bruke en ekstra måned på å vurdere om granskingsrapporten etter millionunderslaget i bedriften skal offentliggjøres.

Hadeland og Ringerike Bredbånd

HÅPER PÅ AVKLARING I OKTOBER: Eierne av HRB sier man trenger lengre tid på å gå igjennom rapporten for å avgjøre hvem som må stilles til ansvar for at den tidligere økonomisjefen klarte å underslå 18,6 millioner kroner uten at det ble oppdaget.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Kai Glemmestad og Lars Velsand

KRITISERT FOR HEMMELIGHOLD: Styreleder i HRB, Kai Glemmestad og styreleder i HE, Lars Velsand, har blitt kritisert for at granskingsrapporten av HRB ikke offentliggjøres.

Foto: Monica Rikoll / NRK

– Granskingsrapporten er foreløpig betraktet som et internt arbeidsdokument, så den blir ikke offentliggjort fra eiernes side, forklarer Lars Velsand, styreleder i Hadeland Energi (HE).

I dag ble det avholdt generalforsamling i Hadeland og Ringerike Bredbånd (HRB) hvor de tre eierselskapene HE, Energiselskapet Buskerud og Lyse Fiberinvest var representert.

Opprinnelig skulle det i dag bli klart hvilke konsekvenser millionunderslaget i bredbåndsselskapet eventuelt ville få for både den tidligere og nåværende ledelsen. Men Velsand sier eierne trenger lengre tid før de kan konkludere.

Inntil videre ønsker ikke eierne å offentliggjøre granskingsrapporten etter at den tidligere økonomisjefen underslo 18,6 millioner kroner.

Må vente til oktober

Det er et eget utvalg som er oppnevnt av HRB's tre eierselskaper som skal gå igjennom rapporten og vurdere om noen i ledelsen eller styret skal stilles til erstatningsansvar i forbindelse med underslaget.

Den tidligere økonomisjefen ble dømt til fire og et halv års fengsel for underslagene i slutten av august. Han ble også fratatt retten til å føre regnskap eller forvalte økonomi i næringsøyemed for resten av livet.

Mannen i 40-årene underslo penger fra sin arbeidsgiver over en periode på tre og et halvt år. Underslagene ble ikke oppdaget før politiet i Romerike mottok en anmeldelse mot mannen fra Skatt Øst for andre forhold.

Men under dagens generalforsamling ble det klart at eierutvalget trenger mer tid før de kan si nope om hvilke tiltak som må gjøres nå i etterkant av underslagene.

– Det ble antydet at det kan foreligge en konklusjon i midten av oktober. Men dette er krevende arbeid, og vi synes utvalget må få bruke den tiden de trenger for å gjøre dette på skikkelig vis.

Morten Hagen

FIKK HRB-RAPPORT: Leder i kontrollutvalget i Gran, Morten Hagen, sier kontrollutvalgene fikk tilsendt HRB-rapporten i begynnelsen av september.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Får kritikk for hemmelighold

HRB har fått kraftig kritikk for å holde granskingsrapporten hemmelig etter den ble klar i juni. Dette til tross for at selskapet er heleid av det offentlige.

I august inviterte kontrollutvalgene i de tre hadelandskommunene Gran, Lunner og Jevnaker ledelsen i HRB og HE til et felles møte hvor de krevde å få innsyn i rapporten.

Styreleder i HRB, Kai Glemmestad ga en muntlig gjennomgang av innholdet i rapporten under et lukket møte. Den 3. september fikk kontrollutvalgene i de tre kommunene oversendt granskingsrapporten i sin helhet.

Men eierne ønsker fremdeles ikke at innholdet i denne rapporten skal gjøres kjent for det offentlige på nåværende tidspunkt.

– Så snart vi er ferdige med våre prosesser og gjort nødvendige vedtak så kommer ikke vi til å gå ut offentlig med innholdet i denne rapporten, sier Velsand.

Kan be om innsyn

Leder for kontrollutvalget i Gran kommune, Morten Hagen, sier at utvalget ikke kan vedta å offentliggjøre granskingsrapporten av HRB. Men han legger til at offentligheten kan be kontrollutvalget om innsyn.

– En begjæring om innsyn vil bli behandlet på vanlig måte i henhold til offentlighetsloven, forklarer Hagen

Styreleder i HE, Lars Velsand, understreker at denne rapporten inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikten.

– Vi i kontrollutvalget har derfor bedt om å få juridisk råd for å avgjøre hvilke opplysninger som må anses som taushetsbelagte, sier Hagen.

NRK Hedmark og Oppland har bedt om å innsyn i granskingsrapporten.