Krever at Solhjell besøker Elgå

– Jeg mener at miljøvernministeren mangler folkeskikk, da han ikke tar rovdyrutfordringen mer på alvor, sier Bjørn Lødemel, rovdyrpolitisk talsmann for Høyre.

Høyre på besøk i reinbeiteområde i Engerdal

Høyre på besøk i reinbeiteområdet i Engerdal, Bjørn Lødemel til høyre og Svein Ekeland til venstre.

Foto: Rangdi Wetterhus Krogstad

Lødemel krever nå at miljøvernminister Bård Vegar Solhjell tar seg tid til å besøke sørsamene i Elgå, for å få et innblikk i reindriften.

– De har ulv i et kalveområdet, dette går det ikke an å la være og ta på alvor. Vi i Høyre krever at statsråden reiser til Engerdal og svarer på spørsmålene reineiere har i forhold til hva de skal gjøre med problemene med ulv i reinbeiteområdet. Det er en klar forventning, sier Lødemel.

Ifølge Lødemel har reindriftseierne i Engerdal bedt om et møte med statsråden i mai, hvor de fikk til svar, etter en måned, at Solhjell ikke hadde tid til å møte dem.

Skuffet

– Jeg er forferdelig skuffet over hvordan miljøvernministeren møter sørsamene, når de ber om hjelp fordi de har ulv i sitt kalvingsområde, sier Lødemel.

Han forteller at han er på rundreise ulike plasser i landet, for å møte folk og finne ut hvordan rovviltforliket fungerer i praksis. I forrige uke møtte han sørsamene i Engerdal.

– Høyre var en del av forliket, og vi hadde store forventninger om å oppnå det viktigste, nemlig dempe konfliktnivået mellom beitenæring og rovvilt. Jeg ser at det ikke er slik. Vi er på stedet hvil i forhold til konfliktnivået, sier Lødemel.

Han sier at Høyre ikke finner seg i det, da dette er en svært viktig sak.

Arrogant

– Jeg finner det veldig arrogant når statsråd Solhjell svarer sørsamene i Engerdal en hel måned etter at de hadde en akutt situasjon med ulv i kalvingsområdet. Når han svarer, så svarer han med en linje om at det ikke passer. Det er en arrogant møte å møte en kritisk utfordring, og jeg mener at det er mangel på folkeskikk å svare på en slik måte, sier Lødemel.

Det er ulv i reinbeiteområdet nå, og reindriftseierne har fått en midlertidig fellingstillatelse, men Lødemel reagerer også på at det er reinbeitenæringa selv som må rydde opp.

– De må selv skyte ulven, de får ikke hjelp fra verken SNO eller noen andre. Slik skal det ikke være, rovvilt er et nasjonalt ansvar, og statsråden må på banen og rydde opp i dette, sier Lødemel.

Konfliktnivået må ned

Han mener at det kan være uheldig med væpnet gjetere, slik som de nå prøver ut i Gudbrandsdalen.

– Det kan være uheldig, men det er jo et rop om hjelp i forhold til at forvaltninga ikke tar ut skadedyr, det må skje for at vi skal få ned konfliktnivået. Stortingets intensjon med rovviltforliket for ett år siden var nettopp det, og det ser vi definitivt ikke, sier Lødemel.

Han sier at han vil ta opp denne problematikken når Stortinget åpner igjen, og at han vil stille kritiske spørsmål til miljøvernminister Solhjell.

Solhjell vurderer å møte reineiere

Solhjell selv er på ferie, men politisk rådgiver i Miljøverndepartementet, Olav Magnus Linge, sier at miljøvernministeren på nytt vil vurdere å reise til Engerdal.

– Vi er opptatt av å ha god dialog med alle aktørene i det saksfeltet her, og vi kommer til å vurdere på nytt å besøke reineierne, sier Linge.

– Vil du si at rovdyrforliket har bidratt til å dempe konflikten mellom beitenæring og rovdyr?

– Summen av rovviltforliket har gjort at konfliktnivået har gått ned, men så er det flere områder hvor det er stor uro over politikken, og det må vi ta på alvor og sørge for at det blir effektive uttak av de rovdyrene som felles, sier Linge.

– Hva sier du til at Lødemel mener Solhjell er arrogant og ikke har hatt folkeskikk i denne saken?

– Jeg syns Høyre bidrar til å øke konfliktnivået i rovviltpolitikken, med den type utsagn. Det er viktig at vi har en forvaltning av rovvilt i Norge som gjør at konflikten går ned. Og at det er mulig å opprettholde bæredyktige stammer av rovvilt, samtidig som vilkår for dem som driver med rein og andre beitedyr blir holdt ved like, sier Linge.

Reinnæring i Engerdal

Reinnæring i Engerdal

Foto: Rangdi Wetterhus Krogstad

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Elin Fossum

Klokka 19:30: Nyheter fra Innlandet

Klokka 19:30: Nyheter fra Innlandet