Vil vite alt om hvorfor Hamar-rådmannen måtte slutte

Kontrollutvalget i Hamar kommune ber ordføreren fortelle alt om hvorfor kommunen inngikk avtale med rådmann Martin W. Kulild om at han skulle slutte.

Martin W. Kulild og Morten Aspeli

Kontrollutvalget vil vite alt om avtalen mellom Martin W. Kulild og Morten Aspeli

Foto: Stine Vandevjen Olsen

«Ordfører anmodes om en skriftlig redegjørelse som belyser prosessen, herunder hendelsesforløpet og de vurderinger som er foretatt i forhold til fullmakter, taushetsplikt og annet som ordfører mener er relevant å få belyst» heter det i Kontrollutvalgets vedtak fra i formiddag.

Så langt har det vært taust om hvorfor rådmann Martin W. Kulild i begynnelsen av desember fratrådte som rådmann i Hamar allerede etter knappe to år i jobben. Med seg fikk han en fallskjerm på tre millioner kroner. Avtalen ble gjort mellom rådmannen og ordfører Morten Aspeli (Ap) og hans politiske flertall i hemmelighet.

Men nå vil Kontrollutvalget vite hva som skjedde.

Inviterer ordføreren

Kontrollutvalget vil ha redegjørelsen/dokumentene innen 16/1-15. Ordføreren er invitert til kontrollutvalgets behandling av saken for å presentere dokumentene og være tilgjengelig for oppfølgingsspørsmål.

Opposisjonspolitikerne i Hamar reagerte sterkt på hysj-hysjen rundt avtalen.

– Det kom ingen forhåndsvarsler. Det er utrolig kritikkverdig, og stikk i strid med alt som heter ledelse og håndtering fra en arbeidsgiver. For meg er dette en veldig trist dag, sa formannskapspolitiker fra Høyre, Knut Fangberegt tidligere denne måneden.

Ordfører truet med politi

Fangberget og Tor Inge Martinsen fra By- og Bygdelista blåste saken for media og presse. Det fikk ordfører Morten Aspeli og Arbeiderpartiets gruppeleder til å true med politianmeldelse for brudd på taushetsplikten.

Det trakk de senere tilbake.

Men nå vil «Kontrollutvalget få belyst regelverket omkring taushetsplikt i forvaltningen på generelt grunnlag, og ber om en presentasjon av dette temaet» heter det i dagens vedtak.