Morten Aspeli: – Vil ikke politianmelde

Ordfører Morten Aspeli og gruppelederen vurderte å politianmelde deler av opposisjonen på grunn av brudd på taushetsplikten. Til NRK sier de nå at det ikke er aktuelt.

Morten Aspeli

Ordfører i Hamar, Morten Aspeli, avviser i dag at de vil politianmelde opposisjonspolitikere for brudd på taushetsplikten.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det har kokt i det politiske miljøet i Hamar etter at det ble kjent at rådmann Martin Kulild trakk seg med en sluttpakke på nær tre millioner .

Leder i Hamar Høyre, Knut Fangberget, og leder i By- og bygdelista, Tor Inge Martinsen, bekreftet nyheten den 2. desember , før saken var behandlet i kommunestyret.

Det mener Ap-ordfører Morten Aspeli og gruppeleder i Ap, Thomas Jørgensen var brudd på taushetsplikten.

– Har lekket sensitiv informasjon

I et intervju i Hamar Arbeiderblad i dag kommer det frem at det vurderes politianmeldelse av de to opposisjonspolitikerne.

Thomas L. Jørgensen, Arbeiderpartiet

Gruppeleder i Hamar Arbeiderparti, Thomas L. Jørgensen, sier det ikke er aktuelt å politianmelde opposisjonspolitikere for taushetsbrudd.

Foto: Mette Finborud Børresen

– Vi er sjokkerte over at deler av opposisjonen til de grader har brutt taushetsplikten i personalsaken mot Martin Kulild. De har lekket sensitiv informasjon. En mulighet er å gå til politianmeldelse, det er noe som har blitt gjort i slike saker før, sier Thomas L. Jørgensen, til HA.

Avviser at de mente det

I dag avdramatiserer både ordfører Morten Aspeli og Jørgensen situasjonen, og sier at en anmeldelse ikke er et tema.

– Hvorfor snakket dere om dette i HA i går da?

– Vi svarte vel litt klønete på et spørsmål, sier ordfører Morten Aspeli.

Gruppeleder i Hamar Arbeiderparti, Thomas Jørgensen, forklarer at politianmeldelse ble nevnt som et eksempel på hvor alvorlig denne saken er.

– På spørsmål fra HA om hvilke konsekvenser det å bryte taushetsplikten kan få, svarte vi at det er såpass alvorlig at man andre steder har vurdert å politianmelde det som et lovbrudd. Men det kommer vi ikke til å gjøre, sier Thomas Jørgensen i dag.

– En politianmeldelse er en teoretisk mulighet, men ikke noe vi vurderer. Vi reagerer imidlertid kraftig på at informasjon som er unntatt offentligheten blir omtalt i mediene før saken er behandlet i kommunestyret, sier Aspeli til NRK.

Oppfattet det som trussel

Knut Fangberget, Hamar høyre

Gruppeleder i Høyre, Knut Fangberget synes utspillet om politianmeldelse er både trist og pussig.

Foto: Mette Finborud Børresen

Gruppeleder i Høyre, Knut Fangberget, oppfattet utspillet om politianmeldelse som en trussel i går og liker det dårlig.

– Jeg syns det er veldig synd. Å anmelde noen for å delta i en politisk debatt er veldig pussig. Det er ikke akkurat med på å styrke ordføreren og gruppelederen for Arbeiderpartiet, ei heller Hamar. Det er mer trist enn noe annet, sier Fangberget.

– Hva sier du da om at Aspeli og Jørgensen sier de aldri mente å anmelde dere?

– Da er det greit at de innrømmer det og sier det fullt ut.

– Parodisk

Knut Fangberget mener Aspeli og Jørgensen heller burde brukt tid og et presseoppslag på å si at det ikke er noen misligheter i forbindelse med rådmannens avgang, men kun uenighet om budsjettpolitikken.

Men heller ikke det forklarer saken, mener Fangberget.

– Når han (avgåtte rådmann Kulild) framlegger et budsjett som det så er enstemmighet om i kommunestyret, så er jo saken enda mere parodisk, sier Fangberget.

Han forventer nå at Aspeli og Jørgensen kommer med forslag til hvordan de skal styre økonomien og styre kommunen framover.

Svekket tillit

Saken har uten tvil skapt et særdeles dårlig samarbeidsklima mellom Ap og opposisjonen.

Knut Fangberget sier de fortsatt ikke vet nok om bakgrunnen for at rådmann Martin Kulild slutter og at de ikke fikk svar da sluttavtalen ble behandlet i det ekstraordinære kommunestyret på onsdag.

– Saken var dårlig belyst, ikke utredet og fakta manglet. Vi ba også om en legalitetskontroll for å se på prosedyrene rundt en avskjedigelse av en rådmann. Etter min og opposisjonens mening, er det store mangler, sier Knut Fangberget.

– Vår håndtering er korrekt

Opposisjonen i kommunestyret har også bedt om at Kontrollutvalget ser nærmere på saken. Det synes gruppeleder i Arbeiderpartiet, Thomas Jørgensen er helt greit.

– Det ønsker jeg velkommen. Vi er sikre på at den prosessen som er lagt til grunn her er korrekt og at vår opptreden og håndtering av saken er korrekt. Så jeg regner med at både en lovlighetskontroll og en sak i Kontrollutvalget kommer til å bekrefte det, sier Thomas Jørgensen.