– Rådmannavgang kan få store konsekvenser

Generalsekretær i norsk Rådmannsforum, Finn Christian Brevig, sier det ikke er uvanlig at det er politisk uenighet bak avgangen til en rådmann. Tidligere denne uka ble det kjent at rådmann i Hamar, Martin Kulild (bildet) går av.

Martin Kulild

FÅR TRE MILLIONER FOR Å SLUTTE: Rådmann i Hamar, Martin W. Kulild slutter å jobbe umiddelbart, men får full lønn ut oktober 2016.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Generalsekretær i norsk Rådmannsforum, Finn Christian Brevig har sett flere lignende situasjoner.

– Vi ser oftere og oftere at det er uenighet rundt økonomi og det vi kan kalle strategiske valg i den sammenheng, sier Brevig.

Men han sier konsekvensen av en slik avgang kan bli store.

– Det er klart at de prosessene som må kjøres internt for å lykkes med nødvendig omstilling bremser eller stopper helt opp når en rådmann forsvinner. For det er til syvende og sist rådmannen som avgjør hvordan disse prosessene skal kjøres, sier Brevig.

Lignende sluttpakker

Tidligere denne uka ble det kjent at tidligere rådmann Martin Kulild får tre millioner kroner i en sluttpakke etter avgangen. Generalsekretær Brevig sier at en slik avtale langt fra er unormal.

– Av de 60 til 80 rådmenn som hvert år slutter i stillingen så har vi tall som viser at 25–35 % av disse slutter med en avtale lignende på Hamar.

Jeg er rystet

Tor-Inge Martinsen fra By- og bygdelista i Hamar reagerer på ordførerens håndtering i rådmannssaken.

Foto: NRK

Han poengterer at rådmenn i mange tilfeller må gå av fordi man trenger en syndebukk, eller fordi det er dårlig politisk kjemi i kommunen.

Gruppeleder for Hamar SV, Inger Haug sier at heller ikke de ser på den sluttavtalen som er inngått som problematisk.

– Denne avtalen følger et mønster som er sedvane for sluttpakker for rådmenn. Premissene for dem går frem av avtalen. Og det er ikke problematisk, mener Haug.

Men er det egentlig et paradoks at tre millioner kroner går til å betale for en sluttpakke til en rådmann, i en kommune som allerede har tunge økonomiske belastninger?

– Det kan høres ut som et paradoks, men nå er det slik at flertallet av politikeren bestemmer og hvis de synes noe er hensiktsmessig så må man anta at de har tenkt gjennom den delen av økonomien også, sier Brevig.

– Overraskende stor sluttpakke

Andre reagerer på sluttavtalen til rådmannen i Hamar.

– Den er overraskende stor, sier ekspert på arbeidsrett og partner i advokatfirmaet Arntzen De Besch, Knut Marius Sture.

Rådmannen i Hamar får en etterlønn i nesten to år, og at dette vil koste Hamar kommune nesten tre millioner kroner.

Sture sier kommunen selvsagt har anledning til å gjøre dette, men det er i strid med statens egne retningslinjer.