Kirkene trenger 60 millioner i Ringsaker

Flere kirker i Ringsaker forfaller og trenger 60 millioner kroner for å få en god nok standard. Nå har de kun to millioner.

vedlikehold ringsaker kirke

Det er i ferd med å legges nytt tak på Ringsaker kirke.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Gamle takheller står stablet langs veggen ved Ringsaker kirke. Det er en av to middelalderkirker i kommunen. Arbeidet med å legge nytt tak på kirkens sideskip er endelig i gang.

– Det her skulle vært gjort for veldig mange år siden, sier kirkeverge, Knut Are Hole.

Koster mye

Det å legge nytt tak er ingen billig affære.

– Taket, som vi nå anser som det viktigste å gjøre noe med har en prislapp på cirka 12 millioner kroner. Nå har vi tre millioner kroner, slik at vi har arbeid nå i høst og til neste år, forteller han.

Fra 2015 blir kirkene avhengige av at kommunen bevilger penger slik at de kan gjøre ferdig hele taket.

Kirkevergen i Hedmarks største kommune har mer enn en kirke å bekymre seg for.

– På fem av de kirkene som det står dårligst til med er det snakk om et etterslep på 60 millioner kroner for å få normal vedlikeholdsstandard, fortsetter han.

Artikkelen fortsetter under bildet

kirkeverge hole

Kirkeverge, Knut Are Hole mener Staten burde ta mer ansvar for å vedlikeholde middelalderkirkene.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Vil ha statlig hjelp

En slik prislapp klarer ikke kommunen alene.

– Den største utfordringen er at vi har to flotte middelalderkirker. Både Nes og Ringsaker, og de har store utfordringer på tak, noe som er kostbart, sier varaordfører i Ringsaker, Geir Roger Borgedal.

Han ser at de to millionene som er satt av til takreparasjoner på Ringsaker kirke ikke er nok.

– Det er jo ikke i nærheten av de behovene som er, sier han.

Det er de kirkelige fellesrådene som har ansvaret for den daglige driften av kirkebyggene. Loven slår samtidig fast at kommunene skal stille midler til rådighet. Når kommuneøkonomien ikke strekker til mener kirkeverge Hole at Staten må ta mer ansvar.

– Spesielt med tanke på middelalderkirkene. Det er tross alt store kulturminner som er bygd av folket for 800-900 år siden. Her trengs det gode fagfolk for å holde det godt vedlike, sier Hole.

Får støtte

Varaordfører i Ringsaker er også enig med Hole, og de får støtte fra Senterpartiets stortingspolitiker, Anne Tingelstad Wøien

– Ja, det er jeg enige med dem i, sier hun.

Hun sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hun mener Opplysningsvesenets fond kan være nøkkelen til en bedre løsning.

I 2007 ble forskriften til fondet gjort om slik at avkastningen skulle kunne brukes til blant annet vedlikehold av middelalderkirker.

– Opplysningsvesenets fond skal jo brukes til kirkelige formål, og middelalderkirker er et godt kirkelig formål slik jeg ser det, avslutter hun.