Hopp til innhold

Kaled dømt til 120 dagers fengsel

Den tidligere Ap-politikeren Kaled Ahmed fra Hamar ble dømt til 120 dagers fengsel for falsk forklaring i forbindelse med asylsøknaden sin.

Kaled Ahmed, Eivor Øen

Forsvarer Eivor Øen og Kaled Ahmed i retten under tilståelsessaken.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

60 dager av straffen gjøres betinget med en prøvetid på 2 år.

Ahmed innrømmer å ha løyet om fødelandet sitt da han fikk oppholdstillatelse i Norge. Han sa han var fra Somalia, men er fra nabolandet Djibouti.

Retten er enig med påtalemyndigheten i at allmennpreventive hensyn er et moment som må tillegges betydelig vekt. Det er også skjerpende at falsk identitet er opprettholdt over flere år.

Dommen har tatt hensyn til at Ahmed blant annet har ansvar for familien, derfor er deler av dommen gjort betinget.

La ned påstand om fem måneders fengsel

Ahmed har tilstått forholdet og saken går som en tilståelsessak i Hedmarken tingrett. I retten la aktor ned påstand om fem måneders fengsel. Forsvareren mente det var for strengt.

– Det er vanskelig å gi et fasitsvar på rett straffeutmåling, fordi det er så stort sprik i rettspraksis på området, sa forsvarer Eivor Øen i retten.

Øen mente at Ahmed må dømmes på mildest mulig måte, og at rettspraksis tilsier en straffereduksjon siden han har tilstått. Hun vil ha samfunnsstraff eller en deldom.

Politiadvokat Britha Røkenes fra Oslo politidistrikt vil ikke si så mye om dommen.

– Vi tar dommen til etterretning, det er statsadvokaten som skal avgjøre om vi godtar eller anker dommen, sier Røkenes.

Frykter utkastelse

Forsvareren har tidligere sagt at Kaled Ahmed er forberedt på at han kan bli dømt til ubetinget fengsel, men det han frykter mest, er å bli kastet ut av landet.

Han var tidligere politisk aktiv i Arbeiderpartiet både i Hedmark og Hamar. Han har trukket seg fra alle verv.

Grunnen til at Ahmed løy om oppholdstillatelsen var at han skal ha fått tips om at det var lettere å få oppholdstillatelse hvis han sa han var fra Somalia.

Djibouti ligger inneklemt mellom Eritrea, Etiopia og Somalia, og landet har vært preget av borgerkrig og politisk undertrykkelse i mange år. Ifølge Øen var Kaled politisk aktiv da han bodde i Djibouti og var fengslet flere ganger. Han så seg derfor nødt til å flykte.

Flere saker fra Innlandet