Jobber mot høyreekstreme holdninger

I glåmdalsdistriktet har ungdommer helt ned i ungdomsskolealder sympatisert med høyreekstreme holdninger. Politiet mener mye er gjort for at ikke slike miljøer skal etablere seg.

Morten Langdalen

TRENGER TIPS: Ved Kongsvinger politistasjon jobber Morten Langdalen forebyggende opp mot ungdommer og unge voksne. Han sier politiet er avhengige av at publikum også følger med.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Vi har hatt eksempler på det. De yngste har vært ungdomsskoleelever, sier Morten Langdalen ved Kongsvinger politistasjon, som jobber med forebyggende arbeid opp mot ungdom og unge voksne.

I forrige uke skrev lokalavisa Glåmdalen om en nettside med muslimfiendtlig budskap som ble koblet til Kongsvinger. I tillegg valgte Odins soldater Kongsvinger som en av 16 byer de patruljerte i tidligere denne måneden. Likevel tror ikke politiet distriktet er mer belasta enn andre områder.

– Vi følger med på hva som skjer i ungdomsmiljøer og andre miljøer og vi opplever ikke at det er en større utfordring her enn andre steder, sier Langdalen.

Vil gi andre alternativer

Han tror det hele er mer tilfeldig, men sier det har blitt gjort mye for å avverge at store miljøer etablerer seg.

– Vi prøver å bli kjent med ungdommen og gi dem andre alternativer. Der har vi samarbeid med oppfølgingstjenesten, NAV, kommunen for øvrig og næringslivet, for å gi bedre alternativer, sier SLT-koordinator Tor Inge With. Han jobber for å samordne kommunens forebyggende ressurser.

– Jeg opplever at ungdommene er preget av foreldrenes livssituasjon og holdninger de får hjemme. Jeg tror ikke at det sitter noe politisk dypt, det er i alle fall ikke min erfaring, forteller With.

– Må ta tak raskt

I nabokommunen Eidskog opplevde man en situasjon der elever i ungdomsskolealder sympatiserte med høyreekstreme tanker. Det ble raskt tatt tak i.

– Vi kom raskt i kontakt med politiet for å veilede de som leflet med de tankene. Jeg tror det er avgjørende å ta tak i raskt, for å komme på banen og hindre at det etablerer seg et miljø, sier kommunalsjef for oppvekst i Eidskog, Jon Egil Pettersen.

Politiet i Kongsvinger jobber tett med de ulike miljøene, men er avhengige av å få tips fra publikum, sier Langdalen.

– Vi opplever at folk kommer med tips og det er vi avhengige av for å få en oversikt over hva som skjer. Vi vil både det skal være et trygt sted å vokse opp på og at de som vokser opp her skal ha så gode framtidsutsikter som mulig.

Tor Inge With

SAMARBEID PÅ TVERS: SLT-koordinator Tor Inge With er blant dem som jobber med ungdommene.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK