Hopp til innhold

Spill kan bli obligatorisk fag

Programmering av dataspill kan bli nytt obligatorisk fag i skolen. Høgskolen i Hedmark vil utvikle faget ved å teste det på elever i Innlandet.

Ajer ungdomsskole i Hamartv Fabian Berntsen, Verena Berntsen, Elisabeth Graven Hanstad og Sondre Mik

IT SOM FAG: Innlandsutvalget vil at blant andre disse elevene ved Ajer ungdomsskole skal få informasjonsteknologi med programmering som skolefag. Fv: Fabian Berntsen, Verena Berntsen, Elisabeth Graven Hanstad og Sondre Mikkelsen Østvold

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Kult, det vil mange like, sier åttendeklassingene Sondre Mikkelsen Østvold, Verena Berntsen, Elisabeth Gravem Hanstad og Fabilan Berntsen.

De har ikt og programmering som valgfag på Ajer ungdomsskole i Hamar, og tror det er lurt å satse på det som et obligatorisk fag.

Viktig for framtida

Spillteknologi, informasjonssikkerhet, reiseliv og bioøkonomi er bare noen av feltene Innlandsutvalget foreslår at Hedmark og Oppland skal satse på i framtida.

I oktober kommer rapporten fra det regjeringsoppnevnte Innlandsutvalget der de lanserer konkrete forslag til hvordan Innlandet skal møte framtida. Et av dem er dataspill som fag i skolen.

– Datakompetanse kommer til å bli viktig i framtidas samfunn. Det kommer vi også til å trenge i Hedmark og Oppland for å utvikle arbeidsplasser. Da må vi starte tidlig i grunnskolen for å gi elevene den kompetansen, sier professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark, som sitter i utvalget.

Innlandsutvalget foreslår nå, som et av flere tiltak, at det etableres et nasjonalt senter for innovasjon i utdanningssystemer i Hamar. Der vil senter for praksisrettet utdanningsforskning og spillmiljøene i byen samarbeide om et 3-årig forsøk med informasjonsteknologi med programmering som eget fag i skolen.

– Vi vet at barn og unge driver mye med spill og data på fritida, da kan vi kombinere vårt behov i Innlandet med motivasjonen hos dagens barn og unge, sier Nordahl.

Thomas Nordahl

DATAKOMPETANSE: Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark mener Innlandet vil trenge datakompetanse for å utvikle areidsplasser i framtida.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Styrket næringsliv

Utvalget, som består av 16 ressurspersoner fra Innlandet, ble oppnevnt av Stoltenberg-regjeringa i 2013. I januar 2014 videreførte regjeringa Solberg oppnevninga. Utvalget ble opprettet for å se på muligheter og utfordringer i Innlandet. Målet er å skape en sterkere og mer attraktiv region. Det er Sverre Narvesen, administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing AS, som har ledet arbeidet.

Dette er noen av tiltakene utvalget foreslår:

  • Informasjonsteknologi som fag i grunnskolen.
  • Skape ny prosessindustri i Innlandet, der det reetableres en ny enhet for papir- og celluloseindustri sør i Hedmark.
  • Lillehammer bør bli nasjonalt bransjesenter for reiseliv.
  • Gjøvik bør bli et nasjonalt kraftsenter for informasjonssikkerhet.
  • Hamar bør bli nasjonalt kompetansesenter for spill.
  • Nasjonalt bioøkonomisenter bør etableres i Innlandet.
  • Bedre veg og jernbanenett mellom øst og vest vil gi en større bo- og arbeidsmarkedsregion.

Involvere gutta

I Innlandet er guttene skoletapere, derfor håper Nordahl at dataspill i skolen vil inspirere gutter til å ta mer utdanning.

– Dette er en mulighet til å få gutter til å oppleve mestring i skolen, og på den måten vil de kanskje se verdien av videre utdanning. Det kan også være at dette kan smitte over på andre områder hvor de trenger læring og utvikling, sier Nordahl.

Regjeringa får forslaget fra Innlandsutvalget i oktober. Dersom de er enige i at forsøksordningen med dataspill i skolen er en god idè, kan Høgskolen i Hedmark få ordningen raskt på beina.

– Det tar ikke all verdens tid å lage noe som dette. Det er ikke tvil om at denne teknologien kommer til å omgi oss mer og mer i framtida, og skolens oppgave er tross alt å forberede elevene på framtida. Det å forberede dem mer på teknologi enn vi gjør i dag, det tror jeg blir nødvendig, avslutter professoren.

Flere saker fra Innlandet