Innfører dagbøter for å hindre mobbing

I dag la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem regjeringas nye tiltak i kampen mot mobbing i skoler og barnehager.

Torbjørn Røe Isaksen

NY MOBBEPOLITIKK: Torbjørn Røe Isaksen la fram regjeringas nye mobbetiltak på Ila skole i dag. Opplæringsloven §9a-3 fastslår at alle elever har rett til godt og trygt psykososialt miljø, og at skolen plikter å gripe inn ved mobbing.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– De aller fleste barn og unge har det bra på skolen og de trives. Likevel er det altfor mange som opplever mobbing og krenkelser. De våkner hver dag og har en stor klump i magen, og det venter dem plaging og trakassering. Det skal ikke barn oppleve, sier Isaksen.

Han la fram regjeringas nye mobbepolitikk på Ila skole i dag. Her er seks grunnleggende prinsipper regjeringa mener er viktig:

1. Mobbing skal ikke skje. Det er viktig å forebygge mobbing.

2. Det skal nytte å si fra. Noe må skje raskt og det skal ikke ta flere uker fram i tid før barn og unge får hjelp.

3. Regelverket skal være til nytte.

4. Kompetansen skal heves og skal ut der det er behov. Alle må forstå hva de skal gjøre.

Torbjørn Røe Isaksen

KLAGE TIL FYLKESMANNEN: Torbjørn Røe Isaksen sa til elevene i dag at heretter skal alle unge kunne klage rett til Fylkesmannen om de blir mobbet.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

5. Systemene må være bygget rundt barn og unges behov. De voksnes behov kommer i andre rekke.

6. Kommunene og fylkene har ansvaret som eiere av skoler og barnehager.

Hovedansvaret hos Fylkesmannen

Regjeringa følger videre rådene fra Djupedalutvalget og vil at Fylkesmannen skal kunne gi skoler som ikke gjør jobben sin dagbøter.

– Det er et ris bak speilet. Dagens klageordning fungerer ikke bra nok. Klageordningen må bli raskere, enklere og bedre. Elever skal kunne gå rett til fylkesmannen. Dette mener vi skal tvinge fram handling der det trengs, sier Isaksen.

Regjeringa vil at Fylkesmannen heretter skal ha hovedansvaret. Noe av grunnen er at de allerede har tilsynsansvar.

– Vi har hatt eksempler på saker hvor elever ikke har fått hjelp til tross for at de har meldt fra. Det skal ikke skje, sier Isaksen.

Det er saken om den 13 år gamle Bærumsjenta som døde på en hytte i Valdres nyttårsaften et eksempel på .

Byråd forventer midler

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap) er glad regjeringa følger opp Djupedalutvalgets forslag, men har klare forventninger.

– Det er over ett år siden Djupedal-utvalget overleverte sine forslag, og jeg er glad for at regjeringen nå følger opp. Det er positivt med en aktivitetsplikt, at klageadgangen skal bli bedre og at barnehagen tas inn i arbeidet mot mobbing. Jeg forventer at regjeringen følger opp med å utvide kapasiteten hos Fylkesmannen, og at det settes av midler til et kompetanseprogram rettet mot alle barnehager og skoler i Norge, sier Tellevik Dahl.

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap)

KRITISK: Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap) forventer at Fylkesmannen får utvida kapasitet so følge av den nye tiltakspakka mot mobbing.

Foto: Rushda Syed / NRK

Også Stiftelsen Rettferd for taperne mener det er mangler ved den nye tiltakspakka.

– Vi er skuffet over at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i sin tiltakspakke mot mobbing ikke foreslår en lovfestet oppreisningsordning i tråd med Djupedal-utvalgets innstilling. Det er svært skuffende at forslaget om oppreisningsordning ikke nevnes med et eneste ord i tiltakspakken som ble lagt frem i dag, sier generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne, Tor Bernhard Slaathaug.

Vil styrke Barneombudet

I fjor fikk kunnskapsministeren overlevert en 400 siders rapport om tiltak som kan bekjempe mobbing i skolen. Rapporten ble utarbeidet av Djupedalutvalget, og har altså vært noe av bakgrunnen for tiltakene som regjeringa la frem i dag. Utvalget har blant annet pekt på Barneombudets rolle.

– Regjeringa vil styrke Barneombudet. De skal være partsrepresentant i vanskelige saker og vaktbikkje overfor kommuner. De skal også styrke innsatsen i barnehager, sier Isaksen.

Øystein Djupedal

RAPPORT: Djupedalutvalget er et offentlig utvalg satt ned av regjeringen for å se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK