– Stor skepsis til psykiske lidelser

Det er stor skepsis til å skulle inkludere personer med lettere psykiske lidelser på arbeidsplassene i Hedmark og Oppland.

Christl Kvam, NHO

Christel Kvam, leder i NHO Innlandet, er bekymret for skepsisen til å inkludere arbeidstakere med psykiske lidelser.

Foto: Knut Sveen / NRK

I en undersøkelse gjort blant 200 ledere og 1000 ansatte i ulike bedrifter i Hedmark og Oppland, kommer det fram at det er stor skepsis til å skulle inkludere personer med lettere psykiske lidelser på jobb.

Verst i offentlig sektor

Og det er i det offentlige skepsisen er størst – Annenhver leder i offentlig administrasjon mener personer med lettere psykiske lidelser passer dårlig inn på deres arbeidsplass, og omtrent like mange av de ansatte i det offentlige deler den samme oppfatningen.

Fire av ti i privat sektor mener deres arbeidsplass passer dårlig for arbeidstakere som sliter med psykiske plager.

Undersøkelsen som er utført av NAV og rådet for inkluderende arbeidsliv (IA) bekymrer Christl Kvam, leder i NHO Innlandet.

– Hvis det er en ting som vi er helt sikre på at vi alle kommer til å oppleve i løpet av livet, så er det det legene velger å kalle en lettere psykisk lidelse, ved at du kan være deprimert i perioder eller sliten.

Kvam sier det er svært uheldig hvis personer som sliter psykisk ikke skal bli inkludert i arbeidslivet.

– Det siste du trenger når du har lettere psykiske plager er å sitte for deg sjøl i et tomt hus.

Skeptiske til det ukjente

Kvam sier at undersøkelsen viser at folk er skeptiske til ting man ikke har så god kjennskap til, som for eksempel psykiske lidelser.

– Når vi sier lettere psykiske lidelser, så får folk veldig mange forskjellige bilder i hodet om hva det egentlig er, tror Kvam.

Hun sier det å skape et inkluderende arbeidsliv for arbeidstakere som sliter psykisk er en generell utfordring i arbeidslivet, ikke bare i Innlandet men i hele landet.

– Det er kanskje en mager trøst, men den samme undersøkelsen er utført i Trøndelag, og der finner vi den samme skepsisen til personer med lettere psykiske plager, sier Kvam.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Anders Bakkerud Larsen

Klokka 19.30: Nyheter fra Innlandet