Ikke beslutningsdyktige

Det blir slett ikke enkelt å behandle spørsmålet om vindmøllepark i Engerdal. Hele formannskapet er nemlig inhabile.

Video Habilitet Engerdal

De har sine bindinger alle som en, og det på en slik måte at de ikke kan avgjøre den viktigste utbygginga i kommunen på 50 år.

Politikerne i formannskapet i Engerdal er inhabile når saken om vindkraft skal behandles.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier ordfører Reidar Åsgård. Han har vært med i styre og stell i Engerdal i flere tiår.

Ikke enkelt med vindmøller

Engerdalspolitikerne mangler habilitet.

Engerdalspolitikerke mangler habilitet.

Foto: Frode Meskau / NRK

Historia er slik: Selskapet Austri Vind vurderer å bygge vindmøllepark på Kvitvola i Engerdal. For å kartlegge vindforholdene, ønsker Austri Vind å sette opp en vindmålermast i området.

Siden dette kan bli en stor utbygging, ville ordfører Reidar Åsgård at alt skulle gå riktig for seg. Derfor kontaktet han advokat for at han skulle vurdere habilitetsspørsmålet for de folkevalgte. Da svaret fra advokat Christen Sverdrup Dahl kom på pulten til Reidar Åsgård, fikk han hakeslepp. Advokaten mente at ingen i formannskapet i Engerdal hadde habiliteten i orden.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Ordfører Reidar Åsgård har aldri opplevd maken

Ordfører Reidar Åsgård har aldri opplevd maken

Foto: Frode Meskau / NRK

– Jeg tenkte først: Er det 1. april?, sier Åsgård.

Alle har interesser

Ordføreren selv har styreverv i Eidsiva, som igjen har eierinteresser i Austri Vind. Andre er grunneiere, noen er i familie med folk i fjellstyret.

– Egentlig er det bare 2 vararepresentanter til formannskapet som er habile, sier Åsgård.

Mange innhabile både i formannskap og kommunestyre.

Mange inhabile både i formannskap og kommunestyre.

Foto: Frode Meskau / NRK

Også i kommunestyret blir det vanskelig å behandle denne saken. Mange av representantene har interesser, og kan ikke være med på noen saksbehandling.

– Må kanskje overlate saken til naboer

Politikerne i Engerdal må kanskje rett og slett gi fra seg hele saken til Rendalen, Trysil eller Os. Det blir i tilfelle spesielt dersom den største utbyggingssaken i kommunen på mange år, ikke kan behandles av kommunens egne folkevalgte.