Hopp til innhold

Øygard dømt til to år og tre måneders fengsel

Høyesterett skjerper straffen for overgrepsdømte Rune Øygard, og dømmer ham til to år og tre måneders fengsel.

Nye Øygard-SMS.er

Rune Øygard er dømt til fengsel i to år og tre måneder.

Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Dommen fra Høyesterett er en betydelig skjerpelse fra lagmannsretten, der Øygard ble dømt til ett år og tre måneders fengsel.

Høyesterett mener påtalemyndighetens anke må tas til følge, og skriver i sin avgjørelse at det foreligger« en rekke skjerpende forhold, som samlet sett må gi et vesentlig utslag ved straffeutmålingen».

Les: Larsen: – Dommen er historisk streng

Høyesterett har lagt vekt på:

  • Omfanget av den seksuelle omgangen
  • Aldersforskjellen mellom Øygard og fornærmede
  • Skadevirkningene på fornærmede
  • Øygards misbruk av sin stilling, omsorgsforholdet til fornærmede og tillitsforholdet til fornærmedes foreldre
  • At flere samleier ble gjennomført uten prevensjon

– Ingen impulshandling

Omfanget av den seksuelle omgangen er i seg selv klart skjerpende, heter det i dommen.

I tingretten og lagmannsretten anslo jenta at det kunne være snakk om opptil 50 overgrep til sammen, noe Øygards forsvarer mente var svært usannsynlig.

Høyesterett legger imidlertid til grunn at det dreier seg om «et betydelig antall», i samsvar med lagmannsrettens inntrykk av at det var jevnlig seksuell omgang mellom de to i en periode på nesten to år.

«Det store antallet samleier og det lange tidsrommet de foregikk over, innebærer at det ikke er tale om en avgrenset impulshandling fra «As» (Øygards) side. Tvert imot viser disse elementene at viljen til å gjennomføre seksualforbrytelsen har vært vedvarende og sterk,» heter det i dommen.

«Visket ut skillet mellom barn og voksen»

Høyesterett legger også vekt på at overgrepene har gått over en stor og viktig del av ungdomsårene, og at Øygard «har trukket henne inn i en voksen manns seksualliv, og på den måten visket ut skillet som skal være mellom barn og voksne.»

Aldersforskjellen i seg selv legges også til grunn som straffeskjerpende.

anke Øygard

Fornærmede med sin bistandsadvokat, Nina Braathen Hjortdal, i lagmannsretten.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Øygard ble frikjent for det alvorligste tiltalepunktet, seksuell omgang med barn under 14 år, da juryen i lagmannsretten ikke fant dette bevist utover enhver tvil.

I høyesterettsdommen påpekes det at det første overgrepet ligger tidsmessig nært grensen for dette punktet, men at det er begrenset hvor mye det kan vektlegges.

«Jeg kan ikke se det annerledes enn at fornærmedes unge alder da den seksuelle omgangen begynte – knapt 14 år ved det første samleiet – er klart skjerpende», skriver høyesterettsdommer Falkanger.

«Bevisst og planmessig»

I dommen legges det også vekt på at Øygard raskt inntok en omsorgsrolle overfor jenta, som beskrives som sårbar.

«Fra denne posisjonen har han nokså bevisst og planmessig tatt skritt for å oppnå seksuell kontakt,» heter det videre.

Det legges «betydelig vekt» på at Øygard har misbrukt sin stilling som ordfører for å oppnå seksuell kontakt, samt tillitsbruddet overfor jenta og hennes foreldre.

Fornærmede forklarte i tingretten og lagmannsretten at hun var interessert i politikk, og at hun syntes det var spennende å være med Øygard på reiser rundt i Norge.

Det legges også vekt på at flere av samleiene har skjedd uten prevensjon og at overgrepene har ført til flere skadevirkninger hos fornærmede.

Ingen vekt på mediedekningen

Mette Yvonne Larsen og Thorbjørn Klundseter

Mette Yvonne Larsen og aktor Torbjørn Klundseter i Høyesterett.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Både påtalemyndigheten og Øygards forsvarer anket dommen fra lagmannsretten.

Begge anket straffeutmålingen, og Øygard forsøkte også å anke på skyldspørsmålet. Denne anken ble imidlertid forkastet av Høyesterett.

Da Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen prosederte i Høyesterett, sa hun at mediedekningen har vært så ekstrem og krenkende for Øygard at straffen burde settes ned.

Ingen av disse argumentene blir tatt til følge av Høyesterett, som skriver at de ikke kan se noen formildende omstendigheter.

Aktor Thorbjørn Klundseter mente Øygard har brukt mediene aktivt for å fremme sin egen sak, noe fornærmede ikke har hatt muligheten til.

Klundseters påstand var to år og seks måneders fengsel.

Les: – Mediedekning må gi Øygard mildere straff
Les: Mener Øygard er hengt ut som pedofil på sosiale medier - vil ha mildere straff

Olav Rønneberg om dommen

VIDEO: Olav Rønneberg i NRKs krimredaksjon om dommen.

Flere saker fra Innlandet