Forventer bråk når han skal legge ned to sjukehus i Innlandet

Fire byer i Innlandet kjemper for å beholde sine lokalsjukehus når nytt hovedsjukehus skal bygges. Helseministeren er forberedt på bråk.

Bent Høie på sykehuset i Elverum

FORBEREDT PÅ BRÅK: Helseminister Bent Høie besøkte tirsdag alle sykehusene i Innlandet. Dette halvåret avgjøres ny sjukehusstruktur for Innlandet, og nå kjemper byene på hver sin side av Mjøsa for sitt lokalsjukehus.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Tirsdag besøkte Bent Høie sjukehusene i Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik.

Mye står på spill for de fire byene i Innlandet. I løpet av våren skal helseministeren avgjøre hvilke to byer som får beholde sine sjukehus. Høie er forberedt på bråk.

– Det er veldig overraskende om folk i Innlandet ikke er skrudd sammen som folk ellers i landet, sier Bent Høie, med henvisning til de mange og heftige diskusjonene når det kommer til plassering av sjukehus her til lands.

Står fast på sjukehus ved Mjøsbrua

SYKEHUS PÅ TEGNEBRETTET: Et av forslagene fra Norconsult om nytt storsykehus, her plassert på Biri.

SJUKEHUS VED MJØSKANTEN: Et nytt hovedsykehus for Innlandet kan stå ferdig i 2028. Dette er et av forslagene til hvordan sykehuset kan se ut.

Foto: Norconsult

Helse Sør-Øst har vedtatt at det skal bygges et nytt hovedsykehus i Innlandet.

Det nye sykehuset skal ligge mellom de fire byene, ved Mjøsbrua, og har en prislapp på 8,65 milliarder kroner.

Da Anne Enger måtte gå av som styreleder i Sykehuset Innlandet tidligere i februar , ble det sådd tvil om plasseringen av det nye hovedsjukehuset. Spekulasjonene gikk på om hovedsjukehuset kunne bli lagt til en av Mjøsbyene, istedenfor ved Mjøsbrua.

Bent Høie avfeide i dag alle spekulasjoner om plassering av et nytt hovedsjukehus.

– Alle vet at Hamar ikke ligger rett ved Mjøsbrua. Det gjør ikke Gjøvik eller Lillehammer heller. Så det er et annet sted en ser etter ved Mjøsbrua for det nye akuttsykehuset, sier Høie.

Høie vil ikke svare på om hovedsjukehuset skal ligge øst eller vest for brua, men sa at det nå letes etter aktuelle tomter.

Men Hamar gir ikke opp kampen

Bent Høie besøker Hamar sykehus 18.02.20

SERVERTE GODE ARGUMENTER: Hamar-ordfører Einar Busterud bød på mer enn kaffe og brus da Høie kom til Hamar. Nå håper han gode argumenter får Høie til å gå bort fra vedtaket om hovedsjukehus ved Mjøsbrua.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I Hamar gir de likevel ikke opp kampen om å huse et hovedsjukehus, til tross for Bent Høies forsøk på å parkere debatten.

Ordfører Einar Busterud (By-og bygdelista) mener Mjøsbrua er en dårlig plassering.

– Jeg mener at hovedsjukehuset bør ligge i en by sånn at du får næringsutvikling i tilknytning til det. Og det bør være et befolkningsgrunnlag som gjør at du ikke får mangel på helsearbeidere, sier Busterud.

Ordfører i Gjøvik, Torvild Sveen (Sp), er derimot glad for presiseringen fra Høie. Hans kommune er fortsatt med i kampen om å få hovedsykehuset.

– I motsetning til hva Lillehammer og Hamar mener, har vi aldri ment at et hovedsjukehus skal ligge i byen. Vi har tilbudt Helse Sør- Øst ei tomt ved Biri, som er ved Mjøsbrua.

To av fire får bestå

Det usikre nå er hvilke byer som får beholde sine sjukehus når Mjøssjukehuset bygges. Helse Sør-Øst har bestemt at det i tillegg til et hovedsjukehus ved Mjøsbrua, skal være ett akuttsjukehus og ett sjukehus for planlagte inngrep.

Helseministerens mål med dagens sykehusturne var å lytte til gode argumenter før den endelige avgjørelsen tas.

Høie sier det blir en vanskelig avgjørelse å ta.

Ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen (Ap), sier uttalelsen fra Høie om plasseringen av Mjøssjukehuset feier all tvil av banen. Nå vil hun kjempe for at Lillehammer sykehus består som et akuttsjukehus i tillegg til hovedsjukehuset.

Bent Høie besøker Lillehammer sykehus

BUDSKAP FRA GUDBRANDSDALEN: Ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen (Ap), fremførte sammen med ordførere fra Gudbrandsdalen sine argumenter for et akuttsykehus på Lillehammer.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hun mener det er en fordel å plassere et akuttsjukehus i nærheten av et hovedsjukehus.

– At vi ikke ligger langt unna hverandre er bra for å avlaste hverandre ved for eksempel en pandemi. Dessuten er vi det mest komplette akuttsjukehuset mellom Trondheim og Oslo i dag, sier Trosholmen.

Stilte med Innlandets eneste Høyre-ordfører

Ole Erik Harstad argumenterer for hvorfor Elverum bør beholde akuttsykehuset sitt når Innlandet får hovedsjukehus ved Mjøsbrua.

HØYRE-ORDFØRER: Ole Erik Hørstad i Åmot kjemper for akuttsykehus i Elverum.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Trosholmen får konkurranse fra de andre byene, som hver for seg argumenterer med at de er best egna som sted for det andre akuttsjukehuset.

Elverum prøvde tirsdag å vinne poeng hos helseministeren ved å stille med naboordføreren. Ole Erik Hørstad er ordfører i Åmot og Innlandets eneste Høyre-ordfører.

Hørstad tilbød helseministeren helikopterbase for luftambulanse i militærleiren på Rena, dersom Elverum får beholde akuttsykehuset.

Høie sier han forstår at alle nå kjemper sin sak.

– Til slutt må vi gjøre en avveining av hva vi tror tjener befolkningen i hele Innlandet best. Men grunnlaget for å ta den beslutningen er å høre de lokale synspunktene og argumentene, sier Høie.