Helseministeren sier ja til nytt hovedsykehus i Innlandet

OSLO (NRK): Etter flere år med debatt, gjorde Bent Høie det i dag klart at han støtter byggingen av et helt nytt og toppmoderne sykehus ved Mjøsbrua.

SYKEHUS PÅ TEGNEBRETTET: Et av forslagene fra Norconsult om nytt storsykehus, her plassert på Biri.

TOPP MODERNE: Slik kan et nytt sykehus ved Mjøsbrua se ut, tegnet av Norconsult. Byggingen av det nye sykehuset skal starte i 2024 og vil trolig stå klart mot slutten av 2020-tallet.

Foto: Norconsult

31. januar vedtok styret i Helse Sør-Øst enstemmig at Innlandet skal få et nytt hovedsykehus til 8,65 milliarder kroner. Det er allerede bestemt at det nye sykehuset skal bygges ved Mjøsbrua, men den nøyaktige plasseringen er fortsatt uklar. Etter planen starter byggingen om fem år.

I dag møttes Bent Høie og representanter fra Helse Sør-Øst for å snakke om videreutviklingen av Sykehuset Innlandet som gir helsehjelp til innbyggerene i Hedmark og Oppland. Helse- og omsorgsministeren var tydelig på at han slutter seg til helseforetakets plan om å bygge et Mjøssykehus, men vil ikke ta stilling til nøyaktig hvor det skal ligge.

– Tomtevalg og den type spørsmål skal det jobbes videre med. Det er det sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst som har ansvaret for. Kommunen skal også få sagt sitt, sier Høie.

– Hvor skal sykehuset ligge?

– Det er det andre enn meg som er mer kvalifisert til å svare på, sier Høie.

Endring for dagens sykehus

Sykehuset Innlandet består i dag av fem somatiske sykehus på Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Elverum og Tynset. I tillegg finnes to psykiatriske sykehus og flere distriktspsykiatriske sentre.

Trolig vil byggingen av det nye Mjøssykehuset innebære at Hamar sykehus legges ned. I vedtaket fra januar slås det fast at det fortsatt skal være aktivitet ved to av dagens sykehus.

  • Det skal bygges et nytt hovedsykehus for Innlandet ved Mjøsbrua.
  • Av dagens fire sykehus i Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer skal to legges ned og to videreføres, et som akuttsykehus og et for planlagte operasjoner.
  • Tynset sykehus skal fortsatt være akuttsykehus.
  • De psykiatriske sykehusene skal samles i det nye hovedsykehuset (Sanderud og Reinsvoll).

Les også:

Beliggenhet avgjøres først om et år

I likhet med helseministeren vil ikke administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus, svare på akkurat hvor det toppmoderne hovedsykehuset skal bygges.

– Først skal vi se på virksomhetsinnhold og så skal vi se på lokalisering. Det skal skje i samarbeid med kommunene i området, sier Lofthus.

– Hvor lang tid tar det?

– Vi har planer om en prosess vi tenker tar et år. På vårparten i 2020 har vi kommet mye lenger i å svare på dette spørsmålet, sier hun om det massive byggeprosjektet.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie i foretaksmøte med Helse Sør-ØST

FORETAKSMØTE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie møtte fredag formiddag Helse Sør-Øst for å snakke om hvor det nye hovedsykehuset skal ligge.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Les også: