Vedtok nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua

Innlandet skal få et nytt hovedsykehus til 8,65 milliarder kroner. Det bestemte styret i Helse Sør-Øst torsdag. Dette har vært en årelang strid, men lokaliseringskampen er neppe over.

SYKEHUS PÅ TEGNEBRETTET: Et av forslagene fra Norconsult om nytt storsykehus, her plassert på Biri.

Et mulig storsykehus ved Mjøsbrua, tegnet av Norconsult.

Foto: Norconsult

Vedtaket i Helse Sør-Øst er endelig. Men saken skal også behandles i Helse- og omsorgsdepartementet og pengene må i sin tur bevilges.

Dette er dagens vedtak i korte trekk:

  • Det skal bygges et nytt hovedsykehus for Innlandet ved Mjøsbrua.
  • Av dagens fire sykehus i Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer skal to legges ned og to videreføres, et som akuttsykehus og et for planlagte operasjoner.
  • Tynset sykehus skal fortsatt være akuttsykehus.
  • De psykiatriske sykehusene skal samles i det nye hovedsykehuset (Sanderud og Reinsvoll).

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus, vil ikke samle alle sykehusene fordi det geografiske området er for stort.

Vedtaket i dag var enstemmig og i samsvar med innstillingen. Det nye sykehuset skal bygges ved Mjøsbrua og prosjekteringen skal starte i 2024, såfremt Sykehuset Innlandet har fått orden på egen økonomi.

Les hele vedtaket her:

Uavhengig av Oslo-sykehusene

Styreleder Svein Ingvar Gjedrem forsikrer at investeringen i Sykehuset Innlandet ikke skal bli hindret av sykehusplanene i Oslo.

Styret i Helse Sør-Øst skal også vedta sykehusstrukturen i Oslo i dag, og mange har ment at avgjørelsen der vil påvirke prioriteringen av det nye hovedsykehuset i Innlandet.

Ville vente med å bestemme plassering

Debatten i styret i dag dreide seg i hovedsak om plasseringen av det nye sykehuset i Innlandet og ikke om det faktisk skal bygges.

Styret i Helse Sør-Øst

Debatten i styret handlet først om fremst om lokaliseringen av det nye hovedsykehuset og ikke om det skal bygges eller ikke.

Foto: NRK

Mange var skeptiske til å bestemme lokalisering, før det er bestemt hvilke sykehus som skal legges ned og hvilke som skal beholdes.

Styremedlem Christian Grimsgaard likte ikke å gjøre et vedtak uten å kjenne omfanget av konsekvensene og ville ha protokollført at sted skulle bestemmes senere.

– Jeg skulle ønske vi slapp å vedta plassering, uten å vite hvilke sykehus som skal legges ned, sa Grimsgaard.

Også styremedlem og ansatt Kirsten Brubakk tok til orde for at man vente med å bestemme plasseringen.

– Valgte Sykehuset Innlandet en tomt som ingen ville ha fordi det var mest rettferdig? De ansatte er mest opptatt av samling av kompetanse, sa hun under debatten.

Nestlederen i styret, Anne Cahtrine Frøstrup, svarte at dette er noe Sykehuset Innlandet ønsker selv.

Storsykehus i Moelv, Atelier Holthes illustrasjon

Et mulig bilde av hvordan et sykehus kan plasseres i Moelv. Illustrasjon av Atelier Holthes.

Foto: ATELIER HOLTHE V/BJØRN HOLTHE, MOELV / ILLUSTRASJON

Lokalmedisinske sentre

Etter alt å dømme vil Hamar sykehus bli lagt ned, mens det er antydet at Gjøvik kan bli beholdt. Elverum og Lillehammer er ikke nevnt.

I styrevedtaket sies det at det må være balanse mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet.

– I tillegg til sykehusene skal det være lokalmedisinske sentre som kan behandle folk, så de kan unngå å kjøre mil etter mil etter mil, sier styreleder Svein Ingvar Gjedrem.

Blir mer krangling

Hamar-ordfører Einar Busterud mener dagens vedtak vil føre til mer lokaliseringskamp.

Einar Busterud, BBL

Einar Busterud, ordfører i Hamar, tror ikke lokaliseringskampen er over.

Foto: Mette Finborud Børresen

– Det vi helt sikkert får, er en kjempekrangel mellom Lillehammer og Elverum. Vi kan også risikere å få tre sjukehus på 45 kilometer, Gjøvik, Mjøsbrua og Lillehammer, og da blir ikke akkurat den geografiske spredningen så stor, sier Busterud.

Etter at innstillingen til styret ble kjent i forrige uke, gjorde formannskapet i Hamar et vedtak om at de ønsker lokaliseringen utsatt. Hamar-politikerne mener et nytt sykehus må ligge i en av Mjøsbyene.

– Innstillingen (nå vedtaket) er i strid med Statens egne retningslinjer for bygging av store arbeidsplasser. De har ikke lært noe av Østfold, sier Einar Busterud.

Les også: