Hopp til innhold

Hjelpeverge: – Det er veldig vondt

Ordfører og tidligere hjelpeverge synes det er vondt at Stor-Elvdal kommune har blitt saksøkt av to søstre som mener kommunen ikke har ivaretatt deres interesser godt nok.

Terje Hoffstad

VONDT: Hjelpeverge og nåværende ordfører i Stor-Elvdal, Terje Hoffstad, synes det er vondt at to søstre har saksøkt kommunen. Han mener selv han gjorde alt han kunne for å holde gården som jentene har arvet i så god stand som mulig.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Terje Hoffstad ble oppnevnt som hjelpeverge for søstrene for rundt 20 år siden. Han skulle da ha ansvar for å ta hånd om en eiendom i Sollia. Dette var familiegården til søstrenes far, som døde da jentene var åtte og ni år gamle.

Hoffstad, som i dag er ordfører i Stor-Elvdal, mener han forvaltet eiendommen på en god måte.

I Sør-Østerdal tingrett i dag gikk Hoffstad gjennom alle detaljer om hva som ble gjort med eiendommen i tiden han var hjelpeverge. Hoffstad hevder at det var mulig å bo i sju av eiendommene på gården, men at ressursene til å holde gården i stand var begrensede.

Godt vedlikeholdt

Likevel mener Hoffstad at gården framstod som bedre vedlikeholdt da søstrene tok over gården i 2006 enn da han selv startet som hjelpeverge rundt ti år tidligere.

– Jeg har brukt de midlene som er kommet inn som leieinntekter på gården, og de har jeg brukt til å vedlikeholde og utvikle eiendommen, sier Hoffstad.

Han sier at han blant annet fikk isolert og lagt inn vann i en av bygningene. Det var nødvendig for å fortsatt kunne ha leieboere der, mener Hoffstad.

– Veldig vondt

At søstrene nå mener kommunen ikke har ivaretatt interessene deres godt nok, og at de blant annet skal ha gått glipp av inntekter fra sin arvede slektsgård, synes ordføreren og den tidligere hjelpevergen er leit å høre.

– Det er veldig vondt, ikke minst fordi jeg føler at jeg har gjort en jobb som har vært i tråd med Peders (jentenes far, red.anm.) ånd og har tatt vare på eiendommen, og hadde et håp om at døtrene på en måte kunne sette pris på den jobben som er gjort, sier Hoffstad.

Redusert krav

Søstrenes advokat, Ida Helene Braastad Balke, sa i sin prosedyre i ettermiddag at hjelpevergen ikke har fulgt instruksene som forelå. Hun mener jentene har gått glipp av inntekter, blant annet på grunn av unødvendig vedlikehold og tap av husleie på grunn av at leiligheter stod tomme og ikke ble utleid.

Braastad Balke mener kommunen må holdes ansvarlig for tapet jentene er påført, og i retten la hun ned påstand om at jentene bør idømmes en erstatning på 629.000 kroner. Dette er rundt 140.000 kroner lavere enn det opprinnelige kravet.

Stor-Elvdal kommunes advokat, Øyvind Renslo, ba på sin side tingretten om å avvise alle erstatningskrav.

Flere saker fra Innlandet