Hopp til innhold

Søstre saksøker Stor-Elvdal kommune

To søstre krever 770 000 kroner i erstatning fra Stor-Elvdal, fordi de mener overformynderiet ikke har ivaretatt interessene deres. Kommunen avviser kravet.

Terje Hoffstad

– IKKE NOE Å SKJULE: Hjelpevergen som ble oppnevnt i saken for 20 år siden er nåværende ordfører i Stor-Elvdal Terje Hoffstad. Han sier til NRK at han ikke har noe å skjule og at han har sitt på det tørre.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Jentenes far døde da de var åtte og ni år. En hjelpeverge ble satt til å forvalte verdiene etter faren, som etterlot seg en slektsgård med flere hus og hytter.

– Vi mener at kommunen ikke har ivaretatt deres interesser. De kontaktet ikke jentene da de var 15 år, som vergemål-loven tilsier. Da skal de få lov til å være med på å bestemme sjøl, men ble ikke kontaktet da eller da de fylte 18, sier søstrenes advokat Ida Helene Braastad Balke.

Hjelpevergen som ble oppnevnt i saken for 20 år siden er nåværende ordfører i Stor-Elvdal Terje Hoffstad. Han sier til NRK at han ikke har noe å skjule og at han har sitt på det tørre.

Hoffstad sier han er blitt oppfordret av kommunen om ikke å uttale seg om saken før han skal vitne i rettssaken, men at han gjerne uttaler seg etter vitnemålet.

Krever 770.000 kroner

Som hjelpeverge skulle han forvalte eiendommen for jentene til de ble myndige. Søstrene mener nå at han gjorde det på en slik måte at inntektene ikke tilfalt dem.

Ida Helene Braastad Balke

ERSTATNING: Søstrene har saksøkt Stor-Elvdal kommune, sier kvinnenes advokat Ida Helene Braastad Balke. Søstrene vokste opp hos sin mor.

Foto: Ragnhild Moen Holø

Ifølge Braastad Balke ble jentene først kontaktet da de var 19 og 20 år, og visste ingenting om eiendommen.

Søstrene, som nå er i 30-åra, krever 770.000 kroner i erstatning fra Stor-Elvdal kommune. Kommunen saksøkes som arbeidsgiver for hjelpevergen.

Det ligger mange begrunnelser bak erstatningskravet, i tillegg til tapte inntekter fra slektsgården, hevder de hjelpevergen disponerte deres midler også etter at de hadde fylt 18 år.

– Vi mener at det mangler inntekter for utleie, og det er påført utgifter som overhodet ikke skulle vært påført. Det har også gått penger ut som man rett og slett ikke forstår hva er brukt til, sier Braastad Balke.

– Søkte ikke om barnepensjon

I tillegg skal oppfølgingen av jentene ha sviktet etter at faren døde. Ifølge advokaten ble det ikke søkt om barnepensjon for jentene, som er en rettighet alle som mister en forelder har.

– Vi mener at kommunen ikke har hatt tilstrekkelig kontroll med regnskaper og eiendommene. Vi mener også at det er gjort bemerkninger i kommunerevisjonen som ikke er fulgt opp, sier Braastad Balke.

Avviser kravet

Kommunens advokat, Øyvind Renslo, sier de mener at kommunen ikke er erstatningspliktige.

– Vi kan ikke se at det er noe grunnlag for kravet som er fremmet, og vil derfor avvise kravet. Vi synes også det er uklart hva som er grunnlaget for kravet. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken.

Det er satt av fire dager til rettssaken i Sør-Østerdal tingrett med start 9. januar.

Flere saker fra Innlandet