Hopp til innhold

Søstre får erstatning fra Stor-Elvdal kommune

Søstrene som gikk til erstatningssøksmål mot Stor-Elvdal kommune har fått tilkjent rundt halvparten av erstatningskravet. Søstrenes advokat mener dommen viser at kommunen ikke har fulgt loven.

Saksøker Stor-Elvdal kommune

FIKK ERSTATNING: Stor-Elvdal kommune er dømt til å betale Anne Lene Wang (midten) og Lill Benedikte Ophus Moen en samlet erstatning på 287 714 kroner. Advokat Ida Helene Braastad Balke til høyre.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Jentenes far døde da de var åtte og ni år. En hjelpeverge ble satt til å forvalte verdiene etter faren, som etterlot seg en slektsgård med flere hus og hytter.

Søstrene, som nå er i 30-åra, krevde 629 000 kroner i erstatning fra Stor-Elvdal kommune, fordi de mener overformynderiet ikke har ivaretatt deres interesser.

Ida Helene Braastad Balke

Søstrenes advokat, Ida Helene Braastad Balke, sier hennes klienter er fornøyd med dommen.

Foto: Ragnhild Moen Holø

Søstrenes advokat, Ida Helene Braastad Balke, sier hennes klienter er fornøyd med dommen fra Sør-Østerdal tingrett.

– I hovedsak så er vi fornøyd. Vi har fått medhold i mange av forholdene vi har påpekt, der vi mener kommunen ikke har fulgt lovverket.

– Pengene er underordnet

Sør-Østerdal tingrett har dømt kommunen til å betale de to 287 000 kroner. Dette er i underkant av halvparten av erstatningskravet.

– Penger er litt underordnet, erstatningen er en bonus for jentene. Hovedsaken for jentene var å få belyst kommunens og vergens håndtering av deres midler. Og så må vi ta til etterretning at retten ser annerledes på det på enkelte tapsposter, sier Braastad Balke.

Retten kommer i dommen med kritikk mot både overformynderiet og hjelpevergen. Søstrenes advokat sier dette er det viktigste for hennes klienter.

– Kommunen har under hele prosessen avvist alt ansvar. Vi mener at dommen går grundig inn på disse spørsmålene og dommen viser at det er betydelige mangler i forhold til kontroll, rutiner og oppfølging, sier Braastad Balke.

– Kun medhold i mindre deler av kravet

Terje Hoffstad

VONDT: Hjelpeverge og nåværende ordfører i Stor-Elvdal, Terje Hoffstad, mener selv han gjorde alt han kunne for å holde gården som jentene har arvet i så god stand som mulig.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Hjelpevergen som ble oppnevnt i saken for 20 år siden er nåværende ordfører i Stor-Elvdal Terje Hoffstad. Han sier til NRK at han er overrasket over dommen og at kommunen må betale erstatning.

– Jeg håper at dommen blir anket. Siden jeg er vitne i saken vil jeg da selvfølgelig erklære meg inhabil, sier Hoffstad.

Kommunens advokat, Øyvind Renslo, mener dommen viser at det ikke er grunnlag for mistanke om underslag eller lignende.

– De har kun fått medhold i mindre deler av det kravet som er fremmet. Vi ønsker ikke å kommentere dette noe mer før vi har fått vurdert dommen nærmere, sier Hoffstad.

Stor-Elvdal kommune ble også dømt til å erstatte søstrenes sakskostnader med 150 533 kroner.

Søstrene fikk ikke medhold i kravet om erstatning for tapt barnepensjon. Søstrenes advokat sier at de ennå ikke har tatt stilling til om de vil anke deler av dommen.

Flere saker fra Innlandet