Hopp til innhold

Renovasjonsselskap delvis frikjent for Mjøsforurensning

Økokrim ville at renovasjonsselskapet Hias skulle straffes med en bot på en million kroner. Lagmannsretten har imidlertid delvis frikjent selskapet, og fastsatt boten til 50.000 kroner.

Forurensing Mjøsa

I 2012 rant det ut hele 31.000 kubikkmeter kloakk fra Hias sitt renseanlegg i Sandvika. Saken har pågått i rettsapparatet i nesten tre år, og Hias frikjennes nå delvis i en dom fra Lagmannsretten.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

I mars 2012 rant 31.000 kubikkmeter kloakk ut i Mjøsa, fra renseanlegget i Sandvika. Det gikk fire dager før Hias oppdaget utslippet.

Den omfattende saken har tidligere vært i Tingretten, og ble på nytt behandlet av Eidsivating lagmannsrett 14. til 16. januar i år.

Påtalemyndigheten, representert ved Økokrim, la ned påstand om en foretaksbot på 1 million kroner, samt at Hias skulle betale 50.000 kroner til staten for saksomkostninger. Økokrim mente at utslippet måtte ses på som en straffbar forurensning, og at botens størrelse burde ses i lys av at Mjøsa er en sårbar innsjø.

Hias la på sin side ned påstand om frifinnelse, og dekning av sine saksomkostninger for behandlingen i Tingretten med 106.000 kr.

Hendelig uhell

Lagmannsretten har nå avsagt sin dom. Hias frikjennes i retten på det viktigste punktet som gjelder straffbar forurensing. Lagmannsretten legger til grunn at størrelsen på utslippet ligger innenfor rammen av selskapets utslipptillatelse, og at forholdene må kunne betraktes som et hendelig uhell.

Retten mener heller ikke at noen ansatte har opptrådt klanderverdig i en så stor grad at det er grunnlag for straff.

Hias må likevel betale en bot på 50.000 kroner, med begrunnelse at selskapet burde hatt et bedre vedlikehold, av en komponent som burde varslet om det store utslippet.

Les også:

Administrerende direktør på HIAS, Morten Finborud

Administrerende direktør i HIAS, Morten Finborud, er fornøyd med dommen i Lagmannsretten, og håper man nå kan se fremover.

Foto: Halvor Mykleby

– En klok dom

Administrerende direktør Morten Finborud i Hias IKS mener dette er en klok dom.

– Jeg syns dommen viser en god forståelse for hvordan man driver et sånt anlegg. Vi er glade for at retten har konkludert med at utslippet ikke var en straffbar forurensing.

Han håper nå at man kan sette en strek, og rette blikket fremover.

Vi syns det er veldig fint å være ferdig med saken nå, den har pågått i nesten tre år. Det er ingen tvil om at en slik sak er belastende for en organisasjon, nå ønsker vi å se fremover.

Staten er for øvrig dømt til å betale Hias 80.000 kroner, til dekning av en vesentlig andel av deres saksomkostninger for behandlingen i Tingretten.